Ban giám đốc

Danh sách Ban giám đốc

                                           
Bà Lê Phương Lan
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Bằng cấp chuyên môn: Quản lý và điều hành nhiều tổ chức và tập đoàn lớn tại VN
Số năm kinh nghiệm: 25+ năm

 

Bà Nguyễn Tường Phượng
Chức vụ: Giám đốc công ty
Bằng cấp chuyên môn: Quản lý và điều hành nhiều tổ chức và tập đoàn lớn tại VN
Số năm kinh nghiệm: 25+ năm

 

Bà Phạm Thị Minh An
Chức vụ: Tổng Hiệu trưởng - Hiệu trưởng THPT
Bằng cấp chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội 
Số năm kinh nghiệm: 25+ năm
Bà Vũ Thị Diệu Lý
Chức vụ: Trưởng ban Kiểm soát chất lượng Trường học
Hiệu trưởng Tiểu học và THCS
Bằng cấp chuyên môn:Cử nhân Hóa Toán
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 34+ năm