Ban Giám hiệu

Christopher Mark Mc Donald

Christopher Mark Mc Donald

Tổng hiệu trưởng | "Thạc sỹ Khoa học xã hội ĐH Middlebury" | Số năm kinh nghiệm: 27+
Phạm Thị Minh An

Phạm Thị Minh An

Hiệu trưởng THPT Cử nhân Sư phạm ĐH Ngoại ngữ - ĐH SP Hà Nội Thạc sỹ Quản lý giáo dục ĐH Quốc Gia Hà Nội Số năm kinh nghiệm: 25+
Vũ Thị Diệu Lý

Vũ Thị Diệu Lý

Hiệu trưởng TH & THCS Cử nhân Toán Hóa Cao đẳng Sư phạm Hà Nội Số năm kinh nghiệm: 34+
Trần Hà An

Trần Hà An

Phó Hiệu trưởng THPT | Thạc sỹ toán | Viên Toán học Việt Nam | Số năm kinh nghiệm: 20+
Đinh Thị Thanh Bình

Đinh Thị Thanh Bình

Phó Hiệu trưởng TH & THCS Trưởng Văn phòng nhà trường | Thạc sỹ Quản lý giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 14+
Nguyễn Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên

Phó Hiệu trưởng THPT | Trưởng Khoa Xã hội | Thạc sỹ Văn học | ĐH Sư phạm Hà Nội
Đặng Thu Hương

Đặng Thu Hương

Phó Hiệu trưởng TH & THCS | Trưởng Bộ môn Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Hà

Nguyễn Thị Mai Hà

Thành viên Ban Giám hiệu phụ trách đối ngoại | Điều phối Phát triển Chương trình | Trưởng Bộ môn HELP | Thạc sỹ quản lý giáo dục | ĐH Giáo dục - ĐH ...
Phương Hoài Nga

Phương Hoài Nga

Thành viên Ban Giám hiệu phụ trách điều hành K1-4 | Trưởng Phòng Tâm lý học đường | Thạc sỹ tâm lý học | ĐH Toulouse II - Le Mirail | Số năm kinh nghiệm: ...
Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trợ lý Hiệu trưởng | Thạc sỹ sư phạm và ngôn ngữ | ĐH DRESDEN