Game Dinosaur Google Chrome

Sản phẩm lập trình game  - môn Công nghệ thông tin (ICT)

 

Thực hiện: học sinh Cao Khôi Nguyên - Khối 7 

Giáo viên hướng dẫn: thầy Billy Nguyễn

Hướng dẫn trò chơi: Ấn phím cách để nhảy lên, tốc độ trò chơi sẽ tăng dần.


 

Các trò chơi khác: Flappy Bat Toán vui Tiểu học Game học toán lớp 1 Nuôi cá cảnh