Game học toán lớp 1

Tên sản phẩm: Game học toán lớp 1 Giáo viên hướng dẫn: Billy Nguyễn

Hướng dẫn: Nhập kết quả phép toán vào ô trả lời bên dưới

- Nếu kết quả là đúng thì nhân vật sẽ bắn một tên vào quái vật (Quái vật chết). Và điểm số sẽ tăng thêm 1 đơn vị

- Nếu kết quả sai thì nhân vật sẽ không thực hiện bắn tên.

- Nếu Quái vật chạm vào nhân vật thì bạn sẽ thua.