Halloween Game: Hưởng ứng ngày hội Halloween

Tên sản phẩm: Halloween game Thực hiện: Học sinh khối 5 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Billy Nguyễn Hướng dẫn chơi: Dùng các phím mũi tên để di chuyển sao cho không bị rơi xuống "biển lửa" :D
Hướng dẫn chơi: Dùng các phím mũi tên để di chuyển sao cho không bị rơi xuống "biển lửa" :D