Trò chơi: Flappy Bat

Sản phẩm học sinh

Tên sản phẩm: Trò chơi Flappy Bat

Học sinh: Cao Khôi Nguyên Lớp/ Khối: 7 (CLB ICT)

Hướng Dẫn: dùng các phím mũi tên để di chuyển, tránh các con ma.