Chương trình LiFE – Learning in Fostering Environment

LiFE - Chương trình Phát triển Con người được thiết kế nhằm mục tiêu tạo ra môi trường thúc đẩy học sinh trở thành những CON NGƯỜI NHÂN VĂN ra quyết định độc lập và trách nhiệm trong những bối cảnh khác nhau dựa trên hệ giá trị nền tảng và căn cứ khoa học.

SỨ MỆNH

Chương trình LiFE tập trung vào:

Phát triển quá trình tự nhận thức bản thân - TỰ HÀO là chính mình, KIÊN ĐỊNH theo đuổi mục tiêu, hướng tới SỰ HOÀN THIỆN và cuộc sống hạnh phúc.

Tăng cường năng lực đối thoại và duy trì mối quan hệ tích cực dựa trên nền tảng của sự TÔN TRỌNG và THẤU CẢM.

Thúc đẩy cộng đồng gồm những thành viên ĐÁNG TIN CẬY và TRÁCH NHIỆM đóng góp cho sự phát triển chung của môi trường sống.

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Được triển khai thông qua hoạt động học tập trên lớp, hoạt động chủ nhiệm/advisor, sự kiện và văn hoá trường học, các buổi chia sẻ và đào tạo với PHHS, chương trình LiFE đặt trọng tâm vào:

1. Khả năng ra quyết định: HS xem xét vấn đề một cách khách quan và hành động (ra quyết định) như một người làm chủ, một thành viên tích cực của môi trường sống.

2. An toàn: HS luôn cân nhắc đến yếu tố an toàn (về thể chất, lời nói và cảm xúc) của bản thân và người khác trong mỗi quyết định của mình.

3. Sự chú tâm: HS để tâm trí mình trọn vẹn ở hiện tại (bao gồm nhưng không hạn chế bởi bản thân: cơ thể, lời nói, hành động, suy nghĩ, cảm xúc; công việc; giao tiếp)

PHƯƠNG PHÁP & CÁCH TIẾP CẬN

Chương trình LiFE được thiết kế dựa trên cách tiếp cận hệ thống trong quá trình phát triển con người (Bronfenbenner 1989)* và được triển khai chủ yếu thông qua phương pháp học tập gợi mở (inquiries-based), học tập dựa trên vấn đề (problem-based), học tập trải nghiệm (experiential-based learning).

-----

* Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development, Vol. 6 (pp. 187–249). Greenwich, CT: JAI Press.