Minh họa tác phẩm văn học

Những bức tranh minh họa tác phẩm Văn học của học sinh Olympia đã giúp các con huy động tất cả những khả năng, thế mạnh của bản thân vào cảm thụ văn học.
Đây là điểm mới trong phương pháp dạy và học ở Olympia, nhất quán với triết lý giáo dục của trường dựa trên cơ sở khoa học của Thuyết Trí thông minh Đa dạng – Multi Intelligences của giáo sư Howard Gardner. Côn sơn ca - Nguyễn Phương Linh (Lớp 7) Chiếc lá cuối cùng - Cao Hà Châu Anh (Lớp 8) Chiếc là cuối cùng - Trần Phương Linh (Lớp 8) Chiếc là cuối cùng - Ngô Ngân Hà (Lớp 8) Cô bé bán diêm - Đặng Lan Chi (Lớp 8) Hai cây phong - Thảo Nguyên (Lớp 8) Cô bé bán diêm - Nguyễn Cẩm Ly (Lớp 8) Dế mèn phiêu lưu ký - Nguyễn Hà Anh (Lớp 8)