Tác phẩm dự thi cuộc thi vẽ tranh B-designer 2013

Các tác phẩm dự thi của các con trong cuộc thi vẽ tranh B-Designer
 • Bảo Ngọc - Lớp 6 Bảo vệ mầm sống
 • Lê Thị Thùy Linh - Lớp 6 Bốn mùa yêu thương
 • Nguyễn Mỹ Linh - Lớp 12
 • Đặng Mai Hà - Lớp Dating
 • Nguyễn Hằng Nga - Lớp 8 Đến gần tới thiên nhiên 
 • Nguyễn Mỹ Linh - Lớp 12
 • Đỗ Vũ Việt Anh - Lớp 6 Giấc mơ trưa 
 • Nguyễn Hà Anh - Lớp 8 Green Life
 • Lê Nguyễn Thảo Anh - Lớp 6 Hoàng Gia Linh - Lớp 6 Khi con tu hú
 • Ngô Ngân Trà - Lớp 8 Lê Anh Tuấn - Lớp 6 Lê Nguyễn Thảo Anh - Lớp 6 Một cái cây bằng một người
 • Lê Anh Tuấn Nghiêm Tuấn Anh - Lớp 6 Nguyễn Đình Nam Anh - Lớp 6 Nguyễn Hà Anh và Đỗ Vi Anh - Lớp 6 Nguyễn Hoàng Tùng - Lớp 6 Nguyễn Khánh Minh - Lớp 6 Nguyễn Mỹ Linh - Lớp 12 Nguyễn Ngọc Bảo Hân - Lớp 6 Nguyễn Thu Yến - Lớp 6 Nhớ rừng
 • Nguyễn Hằng Nga - Lớp 8 Phạm Minh Quân - Lớp 6 Phạm Ngân Hà - Lớp 6 Summer's Ice Cream
 • Nguyễn Thảo Nguyên - Lớp 8 Vũ Thùy Dương - Lớp 6