Khoa ATM

Nguyễn Hải Yến

Nguyễn Hải Yến

Trưởng Bộ môn Âm nhạc | Cử nhân Nhạc viện Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 10+
Lương Thu Hà

Lương Thu Hà

Trưởng Bộ môn Mỹ thuật | Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 13+
Đồng Trường Sơn

Đồng Trường Sơn

Trưởng Bộ môn Thể dục | Cử nhân ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh | Số năm kinh nghiệm: 10+
Trần Thị Hồi

Trần Thị Hồi

Giáo viên Âm nhạc | Cử nhân Học viên Âm Nhạc QG Việt Nam | Số năm kinh nghiệm: 11+
Đinh Lan Phương

Đinh Lan Phương

Giáo viên Âm nhạc | Cử nhân ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Số năm kinh nghiệm: 8+
Nguyễn Kiều Linh

Nguyễn Kiều Linh

Giáo viên Âm nhạc | Cử nhân ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Số năm kinh nghiệm: 6+
Nguyễn Mai Phương

Nguyễn Mai Phương

Giáo viên Âm nhạc | Cử nhân ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Số năm kinh nghiệm: 6+
Đinh Mai Thu Trang

Đinh Mai Thu Trang

Giáo viên Mỹ thuật | Cử nhân ĐH Mỹ thuật Công nghiệp | Số năm kinh nghiệm: 9+
Hoàng Kim Hạnh

Hoàng Kim Hạnh

Giáo viên Mỹ thuật | Cử nhân cao đẳng Mỹ thuật | Số năm kinh nghiệm: 8+
Giang Thiên Tùng

Giang Thiên Tùng

Giáo viên Mỹ thuật | Cử nhân ĐH Sân Khấu Điện Ảnh | Số năm kinh nghiệm: 5+
Bạch Thùy Dương

Bạch Thùy Dương

Giáo viên Mỹ thuật | Cử nhân Mỹ thuật Colby-Sawyer - Chứng chỉ sư phạm cấp bởi Cambridge | Số năm kinh nghiệm: 1+
Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên Thể dục | Cử nhân CĐ Sư phạm Tuyên Quang | Số năm kinh nghiệm: 12+
Phạm Thị Hường

Phạm Thị Hường

Giáo viên Thể dục | Cử nhân ĐH Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Số năm kinh nghiệm: 7+
Đỗ Quý Toản

Đỗ Quý Toản

Giáo viên Thể dục | Cử nhân ĐH Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Số năm kinh nghiệm: 5+
Nguyễn Hữu Nghị

Nguyễn Hữu Nghị

Giáo viên Thể dục | Cử nhân ĐH Thể Dục Thể Thao Bắc Ninh | Số năm kinh nghiệm: 4+
Mai Xuân Linh

Mai Xuân Linh

Giáo viên Thể dục | Cử nhân ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 2+