Khoa HELP

Nguyễn Thị Mai Hà

Nguyễn Thị Mai Hà

Giáo viên HELP | Trưởng Bộ môn HELP Thành viên Ban Giám hiệu phụ trách đối ngoại Điều phối Phát triển Chương trình | Thạc sỹ Quản lý giáo dục ĐH Giáo ...
Mã Thị Thanh Xuân

Mã Thị Thanh Xuân

Giáo viên HELP | Thạc sỹ Triết học Viện Triết học - Viện KHXH và NV | Số năm kinh nghiệm: 9+
Ngô Minh Trang

Ngô Minh Trang

Giáo viên HELP | Thạc sỹ kinh tế - ĐH AIX-MARSEILLE | Số năm kinh nghiệm: 6+
Bùi Trà My

Bùi Trà My

Giáo viên HELP | Thạc sỹ XHH chuyên ngành Phân tích sáng tạo phê bình - Trường Goldsmiths, ĐH Luân đôn | Số năm kinh nghiệm: 4+
Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên HELP | Cử nhân Học viện Thanh Thiếu Niên | Số năm kinh nghiệm: 7+
Trương Thị Hồng Huệ

Trương Thị Hồng Huệ

Giáo viên HELP | Cử nhân sư phạm ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 4+
Vũ Thị Ngọc Huyền

Vũ Thị Ngọc Huyền

Giáo viên HELP | Cử nhân sư phạm ĐH Sư phạm Thái Nguyên | Số năm kinh nghiệm: 3+