Khoa STEM

Trần Thị Thúy Liên

Trần Thị Thúy Liên

Trưởng Khoa STEM | Cử nhân khoa học | ĐHSP Hà Nội 2 | Số năm kinh nghiệm: 36+
Đặng Thu Hương

Đặng Thu Hương

Trưởng Bộ môn Toán | Phó Hiệu trưởng TH & THCS | Thạc sỹ Toán | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 7+
Doãn Ngọc Diệp

Doãn Ngọc Diệp

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | Viện Toán học Việt Nam | Số năm kinh nghiệm: 21+
Trần Quốc Dân

Trần Quốc Dân

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Quốc Gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 12+
Trần Xuân Hương

Trần Xuân Hương

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 12+
Võ Đức Anh

Võ Đức Anh

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Nottingham | Số năm kinh nghiệm: 5+
Nguyễn Thị Bích Thủy

Nguyễn Thị Bích Thủy

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Số năm kinh nghiệm: 8+
Đào Thị Huyền Thương

Đào Thị Huyền Thương

Giáo viên Toán | Thạc sỹ Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 4+
Trần Minh Sơn

Trần Minh Sơn

Giáo viên Toán | Cử nhân ĐH RMIT Việt Nam | Số năm kinh nghiệm: 9+
Nguyễn Mai Hạnh

Nguyễn Mai Hạnh

Giáo viên Toán học | Cử nhân Sư phạm Toán | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 8+
Nguyễn Thị Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên Toán học | Cử nhân sư phạm Toán | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 7+
Nguyễn Anh Dũng

Nguyễn Anh Dũng

Giáo viên Toán học | Cử nhân sư phạm Tiểu học | ĐH Sydney | Số năm kinh nghiệm: 7+
Phạm Huyền Trang

Phạm Huyền Trang

Giáo viên Toán học | Cử nhân sư phạm Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Số năm kinh nghiệm: 4+
Bùi Thị Bảo Trang

Bùi Thị Bảo Trang

Giáo viên Toán học | Cử nhân Toán | ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+
Lê Tuấn Cường

Lê Tuấn Cường

Giáo viên Toán học | Cử nhân Toán | ĐH Hùng Vương | Số năm kinh nghiệm: 1+
Phùng Thị Ngọc Lan

Phùng Thị Ngọc Lan

Giáo viên Toán học | Cử nhân Toán | ĐH KH Tự Nhiên - ĐH QGHN | Số năm kinh nghiệm: 1+
Khuất Thị Tuấn

Khuất Thị Tuấn

Giáo viên Toán học | Cử nhân Toán | ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+
Hoàng Khánh Phương

Hoàng Khánh Phương

Giáo viên Toán | Cử nhân sư phạm Toán | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+
Kelsie Lynne Lawson

Kelsie Lynne Lawson

Giáo viên Toán Tiếng Anh | Cử nhân Toán | ĐH Southern Oregon | Thạc sỹ QTKD | ĐH Southern Oregon | Số năm kinh nghiệm: 2+
Christopher Reese Honey

Christopher Reese Honey

Tổ trưởng môn Khoa học Tiểu học | Cử nhân Khoa học | ĐH Greenwich
Phạm Thị Ngọc Hân

Phạm Thị Ngọc Hân

Giáo viên Khoa học | Cử nhân Khoa học ngành Hóa học | CĐ Sư phạm Hà Tây | Số năm kinh nghiệm: 1+
Phạm Thị Mai Nguyệt

Phạm Thị Mai Nguyệt

Giáo viên Lý | Cử nhân sư phạm Lý | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 16+
Phạm Thùy Giang

Phạm Thùy Giang

Giáo viên Lý | Thạc Sỹ Khoa Học Ngành Vật lý - Viện Hàn Lâm Khoa Học & Công Nghệ Việt Nam | Số năm kinh nghiệm: 7+
Nguyễn Đức Trường

Nguyễn Đức Trường

Giáo viên Hóa | Thạc Sỹ Khoa Học Ngành Hoá Học ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 9+
Lại Hoàng Yến

Lại Hoàng Yến

Giáo viên Hóa Thạc Sỹ Khoa Học Ngành Hoá Học Đại Học Bang Illinois Số năm kinh nghiệm: 4+
Lê Thanh Hà

Lê Thanh Hà

Giáo viên Sinh | Thạc sỹ Khoa học Ngành Sinh học | ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 8+
Nguyễn Quang Huy

Nguyễn Quang Huy

Giáo viên Sinh | Thạc sỹ Khoa học Ngành Sinh học | ĐH Giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 8+
Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên Tin học | Quản trị Moodle | Thạc sỹ CNTT | Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông | Số năm kinh nghiệm: 8+
Nguyễn Thu Huyền

Nguyễn Thu Huyền

Giáo viên Tin học | Cử nhân Sư phạm Toán Tin | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 15+
Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

Giáo viên Tin học | Quản trị Moodle | Cử nhân sư phạm Toán Tin | ĐH Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 10+