Khoa Xã Hội

Nguyễn Hồng Duyên

Nguyễn Hồng Duyên

Phó Hiệu trưởng THPT | Trưởng Khoa Xã hội | Thạc sỹ Văn học | ĐH Sư phạm Hà Nội
Phạm Thu Ngọc

Phạm Thu Ngọc

Tổ trưởng môn Tiếng Việt Tiểu học | Cử nhân sư phạm ngữ văn | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Tạ Phương Anh

Tạ Phương Anh

Giáo viên Tiếng Việt | Thạc sỹ Văn học | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 9+
Ngô Thị Hồng Liên

Ngô Thị Hồng Liên

Giáo viên Tiếng Việt | Thạc sỹ Văn học | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Nguyễn Thị Minh Hạnh

Nguyễn Thị Minh Hạnh

Giáo viên Tiếng Việt | Cử nhân Sư phạm Tiểu học | Cao đẳng Sư phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 14+
Phạm Hải Hà

Phạm Hải Hà

Giáo viên Tiếng Việt | Cử nhân sư phạm ngữ văn | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 5+
Mai Thị Khánh Hòa

Mai Thị Khánh Hòa

Giáo viên Tiếng Việt | Cử nhân sư phạm ngữ văn | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 4+
Trần Thị Thùy Dung

Trần Thị Thùy Dung

Giáo viên Tiếng Việt | Cử nhân sư phạm ngữ văn | ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 3+
Nguyễn Thị Tâm

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên Tiếng Việt | Cử nhân Sư phạm Ngữ văn ĐH KHXH và NV - ĐHQG HN | Số năm kinh nghiệm: 1+
Nguyễn Thị Minh Thủy

Nguyễn Thị Minh Thủy

Giáo viên Văn | Thạc sỹ Văn học ĐH Vinh | Số năm kinh nghiệm: 13+
Trần Phương Thanh

Trần Phương Thanh

Giáo viên Văn | Thạc sỹ Văn học - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 11+
Ngô Thị Thu Giang

Ngô Thị Thu Giang

Giáo viên Văn | Thạc sỹ Văn học - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 9+
Nguyễn Thị Tâm Hiền

Nguyễn Thị Tâm Hiền

Giáo viên Văn | Thạc sỹ Văn học - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 7+
Đàm Phương Thảo

Đàm Phương Thảo

Giáo viên Văn | Thạc sỹ Văn học - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Lưu Thị Thu Huệ

Lưu Thị Thu Huệ

Giáo viên Văn | Cử nhân sư phạm Ngữ Văn ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm

Giáo viên Văn | Cử nhân sư phạm Ngữ Văn ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 1+
Trần Vân Khánh

Trần Vân Khánh

Giáo viên Sử | Cử nhân KHXH chuyên ngành Lịch sử - ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn | Số năm kinh nghiệm: 14+
Trần Thị Sen

Trần Thị Sen

Giáo viên Sử | Cử nhân KHXH chuyên ngành Lịch sử - ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn | Số năm kinh nghiệm: 14+
Nguyễn Thị Trinh

Nguyễn Thị Trinh

Giáo viên Địa | Thạc sỹ KHXH chuyên ngành Địa lý - ĐH Sư Phạm Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 6+
Hoàng Thị Hường

Hoàng Thị Hường

Giáo viên Địa | Cử nhân sư phạm Địa lý Đại học Sư phạm Thái Nguyên | Số năm kinh nghiệm: 3+
Nguyễn Thị Thái Hòa

Nguyễn Thị Thái Hòa

Nhân viên thư viện | Cử nhân Ngôn ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 5+