Vinh danh học sinh tháng 09/2016

                                                                                                                                           
 
Trần Phương Nhi - Khối 4

Con luôn thể hiện hết mình trong các tiết học, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ học tập thể hiện sự thiện chí và tinh thần xây dựng trong hoạt động nhóm. Con góp phần tạo không khí học tập sôi nổi và hứng thú trong lớp học.

She always gives her all in every lesson, excellently completes learning tasks, displays her cooperation and constructive participation in teamwork. She has greatly inspired an engaging and joyful learning environment in our classroom.

 
Trần Thu Hằng - Khối 9
 
Hằng là một học sinh rất giỏi trong môn viết. Con luôn luôn hoàn thành bài tập về nhà với chất lượng cao. Kỹ năng nói của con đã được cải thiện và con đã có nhiều cống hiến cho lớp hơn, so với đầu năm học. Hằng luôn đưa ra mức tiêu chuẩn cao cho bản thân mình và làm việc chăm chỉ để có sản phẩm chất lượng tốt.

Hang is very skilled in writing. She always completes all her homework with high quality. Her speaking and contributions in class has improved a lot as well, compared to the beginning of the year. Hang always holds herself to very high standards and works hard to produce good work.

                                                         
Nguyễn Tú Linh Đan - Khối 9
Con có nhiều sáng tạo trong học tập môn Ngữ văn.

She is very creative in her Literature subject.

 
Phạm Ngọc Minh Thư - Khối 9
Con có nhiều sáng tạo trong học tập môn Ngữ văn.
She is very creative in her Literature subject.

 
Vũ Thành An - Khối 10
Con rất sáng tạo, tích cực. Dù con mới chuyển sang lớp Xcel nhưng con đã thể hiện tốt sự nỗ lực, tự chủ và có động lực cao trong học tập môn Ngữ văn.
He is very creative, with a positive attitude. He just moved to Xcel class but he has shown effort, autonomous and highly motivated in his Literature classes.

 
Vũ Minh Thư - Khối 3
Con thực hiện tốt nội quy trong giờ học. Con nỗ lực và nghiêm túc trong giờ học. Bài viết của con sáng tạo, bố cục rõ ràng.

She is well-behaved and always strives to give her best during class time. Her work is very creative with clear structure.

 

Đỗ Việt Phương - Khối 3

Việt Phương ham học hỏi, tích cực làm ngay nhiệm vụ, phát hiện và giải quyết vấn đề nhanh. Bài tập về nhà và bài kiểm tra của con có kết quả xuất sắc.
Viet Phuong has a positive learning attitude, active in doing her tasks, detect and solve problems right away. Her homework and tests have excellent results.
 

 
Cao Khôi Nguyên - Khối 8
Khôi Nguyên nhận thức nhanh, hăng hái trong giờ học. Con giữ được phong độ ổn định, chắc chắn qua các tuần học.
Khoi Nguyen can catch up quickly, he is energetic during class time. He also maintains a stable positive learning attitude throughout the term.

 


 

Tô Chí Hiển - Khối 10

Chí Hiển có năng lực học tập tốt, đạt kết quả cao trong học tập.

Chi Hien has a good learning ability, he achieved good results in his studies.

 
Phạm Ngân Hà - Khối 10
Con tích cực chuẩn bị bài, giúp đỡ thầy cô trong các hoạt động học tập.
She is enthusiastic and willing to learn. She has been really helpful in supporting the teacher in class.

 
Lê Nhật Trang - Khối 5
Nhật Trang gần đây đã cho thấy khả năng lãnh đạo và hỗ trợ cho các nhóm nhỏ. Con đã hướng dẫn các bạn và đưa ra nhiệm vụ rõ ràng. Cô đã thấy một ngọn lửa đang "bùng" lên ở Nhật Trang mà cô mong sẽ tiếp tục phát huy trong cả năm học.
Nhat Trang has recently demonstrated a natural ability to lead and support small groups. She guided them well and gave them clear tasks and structures. I have witnessed a new 'flare' for learning in Nhat Trang which I hope to strengthen as the year progresses.

 
Phạm Lê Hà An - Khối 4
Hà An đã rất chăm chỉ trong kỳ học này, con đã đảm bảo được tất cả bài tập về nhà đều hoàn thành đúng hạn. Hơn nữa, con đã có rất nhiều phiếu khen thưởng do đã hoàn thành nhiệm vụ đúng mục tiêu, đúng hạn cùng nhóm.
Ha An has worked to the very best of her abilities this term, whilst ensuring all homework deadlines were met. Furthermore, she has gained over stickers of recognition for being on target, on team and on time.

 
Đinh Hiểu Minh - Khối 6
Con luôn hoàn thành bài tập được giao, hoạt động nhóm hiệu quả và có ý thức tốt trong học tập. Con là học sinh duy nhất đạt điểm 10 bài HS2.

She always completes all her tasks, works well in group and has a positive learning attitude. She is the only students who got 10 mark on the big test.

 
Tạ Quỳnh Dung - Khối 9
Con hoàn thành bài sớm và có những phản chiếu cá nhân khá sâu về tác động của dữ liệu, thông tin trên mạng tới các quyết định của con người. 

She completed her work early and had a deep personal reflection on the impact of data, online information toward to human's decision.

 
Nguyễn Khánh Ngân - Khối 9
Con tự kiểm soát tốt trong giờ tự làm việc; nhớ và tuân theo các nội quy và luôn thân thiện với các bạn. 
She controls herself very well in the self-actualization time. She remembers and follows directions. Besides, she is always friendly with others.

 
Phan Trần Phương Anh - Khối 2
Con có nhiều hành vi thân thiện, giúp đỡ bạn bè; tự kiểm soát tốt trong các giờ học. Con rất tích cực đóng góp ý kiến về các giải pháp giải quyết vấn đề trong lớp học.

She has many friendly behaviors and always helps others. She also controls herself very well in the class. Besides, she has many ideas for solving the classroom problems.

 
Lưu Tiến Minh Nghĩa - Khối 3
Con có nhiều giải pháp cho các vấn đề của lớp, con nhớ và thực hiện tốt các nội quy lớp học; luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp.

He has many ideas for solving the classroom problems. He always remembers and follows directions. Besides, he always volunteers to help others.

Vũ Quỳnh Nhi - Khối 4

Con chủ động trong mọi hoạt động chung của lớp, tích cực tham gia đội tình nguyện mặc dù không có tên trong danh sách, luôn sẵn sàng tâm thế vào giờ học và thực hiện tốt nhiệm class helper.

She is active in all classroom activities. Specially, she has actively participated in volunteer activities although her name wasn't listed in the list of the volunteer team. She also performed her class helper job well. Besides, she always comes to class prepared.