Vinh danh học sinh tháng 10/2016

Danh sách vinh danh học sinh tháng 10/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Trương Thảo Anh - Khối 1

Thảo Anh chăm chỉ và có khả năng tiếng Anh rất tốt. Con cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn học sinh khác để cùng tiến bộ.
 
Thao Anh is a very dedicated and hard-working student with high level of English and constant effort to help other classmates to improve.

 
Đặng Hà Khoa - Khối 8
Con tích cực trong tất cả các hoạt động học tập và đạt điểm xuất sắc
ở tất cả các kỹ năng.
Ha Khoa always has responsible in every activity in the classroom and gets high scores for all the skill tests.

                

Nguyễn Nhi Linh - Khối 10
Con là một trong những học sinh đại diện trường PTLC Olympia trong cuộc thi One Country, One Book (Mỗi quốc gia một cuốn sách) - dự án đọc sách được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kì. Các bạn đã làm việc đầy nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong suốt cả quá trình và đã làm những đại sứ xuất sắc của nhà trường trong 2 ngày tổ chức cuộc thi tại Trung tâm văn hóa Hoa Kỳ.
These students represented The Olympia Schools in One Country, One Book - a reading project organized by the American Embassy. They displayed professionalism and enthusiasm every step of the way, and were excellent ambassadors of the school during the 2-day event at The American Center.
 
 
 

 
Lê Minh Đức - Khối 11
Con là một trong những học sinh đại diện trường PTLC Olympia trong cuộc thi One Country, One Book (Mỗi quốc gia một cuốn sách) - dự án đọc sách được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kì. Các bạn đã làm việc đầy nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong suốt cả quá trình và đã làm những đại sứ xuất sắc của nhà trường trong 2 ngày tổ chức cuộc thi tại Trung tâm văn hóa Hoa Kỳ.
These students represented The Olympia Schools in One Country, One Book - a reading project organized by the American Embassy. They displayed professionalism and enthusiasm every step of the way, and were excellent ambassadors of the school during the 2-day event at The American Center.

 
Nhữ Đức Minh - Khối 11

Con là một trong những học sinh đại diện trường PTLC Olympia trong cuộc thi One Country, One Book (Mỗi quốc gia một cuốn sách) - dự án đọc sách được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kì. Các bạn đã làm việc đầy nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong suốt cả quá trình và đã làm những đại sứ xuất sắc của nhà trường trong 2 ngày tổ chức cuộc thi tại Trung tâm văn hóa Hoa Kỳ.
These students represented The Olympia Schools in One Country, One Book - a reading project organized by the American Embassy. They displayed professionalism and enthusiasm every step of the way, and were excellent ambassadors of the school during the 2-day event at The American Center.

 
Ngô Ngân Trà - Khối 12

Con là một trong những học sinh đại diện trường PTLC Olympia trong cuộc thi One Country, One Book (Mỗi quốc gia một cuốn sách) - dự án đọc sách được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kì. Các bạn đã làm việc đầy nhiệt huyết và chuyên nghiệp trong suốt cả quá trình và đã làm những đại sứ xuất sắc của nhà trường trong 2 ngày tổ chức cuộc thi tại Trung tâm văn hóa Hoa Kỳ.
These students represented The Olympia Schools in One Country, One Book - a reading project organized by the American Embassy. They displayed professionalism and enthusiasm every step of the way, and were excellent ambassadors of the school during the 2-day event at The American Center.

 
 
Nguyễn Bảo Ngọc - Khối 11

Con học tập chăm chỉ, tư duy sáng tạo và có nhiều sản phẩm học tập có chất lượng, làm việc nhóm tốt trong môn Văn. 
 
Bao Ngoc has worked very hard and demonstrates creative thinking and high-quality academic works. She also works effectively in team.

 
Nguyễn Hà Anh - Khối 7

Con chăm chỉ và cầu tiến trong học tập bộ môn Ngữ Văn; bút lực dồi dào, hành văn giàu hình ảnh và suy tư, gợi nhiều cảm xúc./

Ha Anh works very hard and aims high in the subject. She has great writing skill with much emotion.

 
Dương Quốc Dũng - Lớp 5A2

Con nghiêm túc, nỗ lực và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dũng cũng tư duy sáng tạo và có nhiều bài viết hay.
 
He always completes assignments with great effort and responsibility. His creativity is well demonstrated in his writing.

 
Trần Anh Tùng - Khối 2

Anh Tùng có tư duy Toán học nhạy bén, luôn phát hiện nhanh các vấn đề, hoàn thành đầy đủ và chính xác mọi nhiệm vụ được giao trên lớp cũng như ở nhà.
 
Anh Tung has smart Mathematical thinking. He has ability to quickly identify problems and finish all tasks well in class and at home.

 
Đinh Hiểu Minh - Khối 6

Hiểu Minh là học sinh chăm chỉ và có nhiều tiến bộ trong học tập. Con có vốn từ Toán Tiếng Anh tốt và tích cực trong học tập. Con nắm vững kiến thức toán term 1, kỹ năng làm bài ổn định và kết quả học tập luôn xuất sắc.
 
Hieu Minh has worked hard and achieved much improvement in the subject. He is good at English Math vocabularies and highly active in class. He masters the knowledge quite well demonstrated in excellent academic results.

 
Đỗ Minh Châu - Khối 10

Minh Châu là một học sinh có tư chất tốt, hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập với chất lượng cao. Trong giờ học, con hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
 
Minh Chau has a strong Math background. She always completes all tasks given with high quality. In class, she is very active and constructive in terms of creative ideas.

 
Nguyễn Khánh Linh - Khối 7

Con luôn nỗ lực để hoàn thành có chất lượng nhất các nhiệm vụ được giao, có tinh thần cầu tiến và nghiêm túc trong học tập.
 
Khanh Linh has been working hard and completed the tasks with high quality and positive attitude.

 
Nguyễn Thu Hà - Khối 12

Con đã rất nỗ lực hoàn thành xuất sắc bài nghiên cứu thứ ba với chủ đề "Bức tranh cuộc đời"- một phương pháp giúp cái tôi biết trăn trở với mục tiêu cuộc sống, giá trị mình theo đuổi, hình ảnh cá nhân. Một nghiên cứu có cách đặt vấn đề thú vị từ câu chuyện của cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Đây là nghiên cứu thuộc tâm lý học ứng dụng

Thu Ha has risen beyond herself with the excellent outcome of her study on "Picture of my life" - a psychological approach to seek for one's life goals, values and position.

 

Phạm Lôi Vũ - Khối 11
Con luôn tự giác đọc thêm các tin tức về kinh tế/chính trị/ xã hội liên quan đến bài học để chia sẻ với cô cùng các bạn trong lớp. Con có tinh thần làm việc nhóm tốt và ghi chép bài cẩn thận.

Loi Vu is keen on reading relevant socio-economical and political news which effectively contribute to the class discussion. He also demonstrates his ability to work within a group.

 
Trần Hải Anh - Lớp 1A2

Con sẵn sàng tâm thế trước mỗi giờ học, bắt tay ngay vào nhiệm vụ học tập và có trách nhiệm trong các công việc chung của lớp. Con luôn thân thiện và giúp đỡ bạn bè.

She always comes to class prepared and implements immediately assigned academic tasks. She is responsible for the classroom activities. Besides, she is always friendly and helps others.

 

Lê Nhã Linh - Lớp 2A1

Con tự giác và chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập, trách nhiệm trong các công việc chung của lớp. Con luôn thân thiện và giúp đỡ bạn bè.

She proactively completes academic tasks. She is responsible for the classroom activites. Moreover, she is always friendly and helps others.

 
Trịnh Diễm Quỳnh - Khối 8

Con thực hiện tốt các nội quy đặt ăn và ở phòng ăn, luôn luôn vui vẻ và nói lời cảm ơn với các cô nhân viên phục vụ phòng ăn .

Thao has been showing good dining manners and always say "thank you" to the staff at school canteen.

 
Trần Châu Ngọc Thảo - Khối 11
Con thực hiện tốt các nội quy đặt ăn và ở phòng ăn, luôn luôn vui vẻ và nói lời cảm ơn với các cô nhân viên phục vụ phòng ăn .
Thao has been showing good dining manners and always say "thank you" to the staff at school canteen.

 

Quách Thái Thuý Anh - Khối 10

Con chấp hành nội quy trên xe, luôn nhắc nhở các bạn trên xe, chào hỏi to.
She has been behaving nicely and well-influenced to other students in the school bus plus enthusiastically greeting teachers and staff.