Vinh danh học sinh tháng 8/2016

                                                                                                                                                       
                                       
Doãn Hoàng Nhi - Khối 9:

Hoàng Nhi là một học sinh xuất sắc, con luôn đứng đầu trong lớp cả về học tập, thái độ và động lực làm việc. Con là một hình mẫu, là tấm gương để các bạn khác noi theo.
Nhi has consistently been the top student in the class, producing high quality work with great attitude and motivation. She sets an example for other students in the class.

      
Nguyễn Thu Yến - Khối 10
Thu Yến đã xuất sắc dành được huy chương bạc Davinci Award trong cuộc thi World Scholar's Cup, vinh danh những học sinh giỏi đều 6 lĩnh vực thi. Đồng thời, con khuyến khích và kêu gọi được sự tham gia các bạn khối 10 với chương trình Thiện nguyện "Chắp cánh ước mơ" ở bệnh viện Nhi Trung Ương.
Thu Yen was awarded the Silver Trophy Davinci which is awarded to the studens who are outstanding in 6 subjects of the World Scholar's Cup. She also encourages the 10 graders to participate in the charity program of Vietnam National Hospital of Pediatrics.

 
Nguyễn Tú Linh Đan, Phạm Ngọc Minh Thư, Nguyễn Thu Hằng - Khối 9
Khen các con có nhiều nỗ lực và sáng tạo trong học tập môn Ngữ văn.
They have great motivation and creativeness in studying Literature.

 
 
Vũ Thành An - Khối 10
Thành An là một học sinh rất sáng tạo. Dù con mới chuyển sang lớp Xcel nhưng con đã thể hiện tốt sự nỗ lực, tự chủ và có động lực cao trong học tập môn Ngữ văn.
Thanh An is very creative. He has just started studying in Xcel class, however, he shows a great motivation and effort in studying Literature.

    
Vũ Minh Thư - Khối 3
Minh Thư luôn rất nỗ lực; con thực hiện tốt nội quy và nghiêm túc trong giờ Tiếng Việt. Bài viết của con sáng tạo và bố cục rõ ràng.
Minh Thu always has great effort, follows all policy well and is responsible in Vietnamese and Literature class. Her writing essays are creative and have clear organization.

 
Trần Phương Nhi - Khối 4
Phương Nhi luôn có ý thức hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ và đúng hạn. Con luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách nhanh chóng và có kết quả xuất sắc trong môn Toán.
Phuong Nhi always completes her homework as well as other tasks on time. She also has outstanding studying result in Math class.

 
Đặng Hà Khoa - Khối 8
Hà Khoa thông minh, hăng hái trong các giờ học và luôn nỗ lực tìm tòi để đưa ra nhiều cách giải thú vị cho các câu hỏi khó trong môn Toán.
Ha Khoa is very smart, eager to learn and always puts his great effort in finding the interesting solutions for difficult problems in Math.

 
Phạm Lôi Vũ - Khối 11
Lôi Vũ thông minh và nghiêm túc trong học tập. Con luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao ở lớp và ở nhà. Ngoài ra, con đạt kết quả xuất sắc trong môn Toán tháng 8.
Loi Vu is smart and responsible in studying Math. He always completes all tasks in class and at home with a high level of quality. He also has the outstanding result in Math in August.

 
Doãn Hoàng Nhi - Khối 9
Hoàng Nhi luôn chăm chỉ, tích cực và nỗ lực vươn lên khi học tập các bộ môn Khoa học tự nhiên. 
Hoang Nhi is hard working, active and has great motivation in studying Natural Sciences.

 
Trần Nam Trung - Khối 6
Nam Trung hoàn thành bài tập đầy đủ, đặt mục tiêu phát triển bền vững cho cá nhân hiệu quả, ghi chép bài đầy đủ và luôn nhiệt tình trong giờ Kỹ năng sống và học tập.
Nam Trung completes all of his tasks. He sets up his objectives of sustainable development effectively, takes note well and he is very enthusiastic 

 
Nguyễn Thu Trà - Khối 12
Thu Trà luôn tích cực tư duy trong giờ Kỹ năng học tập, ghi chép bài rất logic và cẩn thận. Thu Trà của những ngày đầu năm học 2016-2017 có nhiều nỗ lực hơn hẳn so với năm học trước.
Thu Tra is very active in Study Skill class, takes note logically and carefully. She has great motivation which is better than the last academic year.

 
Nguyễn Vương Gia Hân - Lớp 2A3
Gia Hân có nhiều hành vi thân thiện với bạn bè; tự kiểm soát tốt trong các giờ học. Con rất tích cực đóng góp ý kiến về các giải pháp giải quyết vấn đề trong lớp học.
Gia Han is very friendly; she has good self-control in class. She always has many effective solutions for the problems of class.
Ngô Quang Minh - Lớp 4A2
Quang Minh luôn tự giác hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, ngăn nắp, đúng giờ. Đồng thời, con luôn quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ các bạn trong lớp.
Quang Minh always completes all tasks well. His punctuality is good. He also cares about his classmates and is willing to help them.