Học phí & chính sách năm học

Học phí & chính sách năm học 2017-2018

_MG_0353

Nhấn vào đây để tải BIỂU PHÍ NĂM HỌC 2017-2018

 QUY ĐỊNH THANH TOÁN

Các khoản học phí và các khoản phí thanh toán bằng Đồng Việt Nam theo hình thức tiền mặt, thẻ hoặc chuyển khoản.

 

1. Thanh toán bằng tiền mặt/ thanh toán bằng thẻ:

  • Tại: Phòng Kế Toán, Tầng 1, Trường Olympia
  • Liên hệ: Cô Nguyễn Thị Lan Anh, Điện thoại: 04. 626 77 999/ số máy lẻ 120

2. Thanh toán bằng chuyển khoản:

  • Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo DREAM HOUSE
  • Địa chỉ: Lô B66 khu Đô thị mới Trung Hoà Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Tài khoản số: 0691001666888 | Ngân hàng: VCB Chi nhánh Hà Tây
  • Hoặc Tài khoản số: 0571103914008 | Ngân hàng: TMCP Quân Đội, CN Hoàn Kiếm

Lệnh thanh toán bằng chuyển khoản cần ghi rõ họ tên học sinh, ngày sinh, lớp và các khoản mục nộp. Nhà trường không chịu trách nhiệm nếu không quyết toán được trong trường hợp Phụ huynh không ghi rõ các thông tin trên khi nộp tiền bằng chuyển khoản.

Người nộp tiền chịu trách nhiệm trả phí ngân hàng. 

Nhà trường không chịu trách nhiệm trong trường hợp chuyển khoản chậm trễ do sai thông tin hoặc do lỗi của ngân hàng.

Một số quy định chung:

  • Mức phí và các quy định trên áp dụng cho năm học 2017 – 2018 có hiệu lực từ ngày 01/03/2017 đến hết 31/7/2018 hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế. Các trường hợp đặc biệt cần có phê duyệt riêng của Ban lãnh đạo Nhà trường.
  • Học phí và các khoản phí nêu trên có thể được thay đổi phù hợp điều kiện của trường theo từng thời kỳ và pháp luật Việt Nam.