Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông & Cơ Sở

Sứ mệnh của trường Olympia trong việc phát triển chương trình tiếng Anh Trung học là hỗ trợ và hướng dẫn cho học sinh các nội dung Tiếng Anh ngôn ngữ, văn hóa Mỹ và các lĩnh vực học thuật và tư duy nhằm giúp học sinh sử dụng tiếng Anh lưu loát.

Tổng quan

Học sinh được đào tạo nhiều phương pháp học tập, các kỹ thuật và biện pháp học tập hỗn hợp để đạt được các mục tiêu cá nhân. Nhà trường chuẩn bị cho học sinh tự tin sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh thông qua việc rèn 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết trong biểu đạt và trong học tập chuyên sâu, học sinh do đó có thể tự tin hòa nhập với các tổ chức giáo dục quốc tế ở các bậc học cao hơn.

_NXP0039

Mục tiêu chương trình

Chương trình Tiếng Anh Trung học có những mục tiêu sau:

  • Phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh.
  • Phát triển các chiến lược học tập và nhận thức cách học hiệu quả.
  • Hướng dẫn kết hợp các yếu tố ngôn ngữ, tư duy, học thuật để thúc đẩy khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo và các kỹ năng trong học tập tiếng Anh ở học sinh.
  • Giới thiệu Văn hóa châu Âu với học sinh, nhờ đó học sinh sẽ dễ dàng hòa nhập và tự tin khi du học.
  • Đảm bảo học sinh luôn có niềm tự hào về văn hóa dân tộc Việt Nam.
  • Đảm bảo mọi giáo viên cán bộ ở Olympia đều có trách nhiệm mang tới những chỉ dẫn hiệu quả cho học sinh.

IMG_3011

Kế hoạch thực hiện mục tiêu

  • Trong các giờ tiếng Anh, giáo viên tập trung giúp học sinh hoàn thiện Kỹ năng Giao tiếp Cơ bản (Basic Interpersonal Communication Skills- BICS). Với các học sinh khá, giáo viên sẽ tập trung giúp học sinh Sử dụng Thành thạo Ngôn ngữ Nhận thức (Cognitive Academic Language Proficiency - CALP). Giáo viên sẽ hướng dẫn cho học sinh đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
  • Trang web English Central được sử dụng để nâng cao khả năng nghe và nói của học sinh, đồng thời xây dựng vốn từ vựng phong phú. English Central hỗ trợ học tiếng Anh với hàng trăm video clip chất lượng tốt và hình thức phản hồi tương tác như trò chơi. Do đó, English Central là một công cụ khuyến khích học tập rất hiệu quả, thúc đẩy học sinh tự tin nói tiếng Anh ngoài phạm vi lớp học. English Central cũng ứng dụng hệ thống kiểm soát thời gian và áp dụng công nghệ máy tính hiện đại, nên thầy cô và học sinh dễ dàng quản lý việc học tập và sự tiến bộ của từng cá nhân. Trang web này đồng thời cho phép học sinh lựa chọn các chủ đề và nội dung tiếng Anh thông dụng hoặc tiếng Anh học thuật, tập trung vào phát triển các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày cũng như các nội dung nhằm cải thiện khả năng phát âm và từ vựng.
  • Trang web Think Cerca được sử dụng để nâng cao khả năng đọc và viết của học sinh, phát triển các chiến thuật đọc hiểu và các kỹ thuật viết luận. Think Cerca cũng hỗ trợ học tiếng Anh với hàng trăm video clip chất lượng tốt và hình thức phản hồi tương tác như trò chơi, cho phép học sinh lựa chọn các nội dung phù hợp sở thích. Sau khi đạt mức thành thạo các kỹ năng theo Khung Tiêu chuẩn chung Hoa Kỳ, học sinh sẽ tiếp tục thử thách với các nội dung học thuật chuyên sâu hơn. Think Cerca cũng ứng dụng hệ thống kiểm soát thời gian và áp dụng công nghệ máy tính hiện đại, nên thầy cô dễ dàng quản lý việc học tập và sự tiến bộ của từng cá nhân, đồng thời có các hướng dẫn và phản hồi giúp học sinh học hỏi nhờ việc mắc lỗi.
  • Bộ sách North Star kết nối học sinh với nội dung hấp dẫn và thách thức để học sinh có tư duy phản biện. Dựa trên nền tảng các kỹ năng thiết yếu cho bài thi TOEFL, bộ sách hỗ trợ hiệu quả cho học sinh đạt được các mục tiêu cá nhân và mục tiêu học thuật. North Star làm được như vậy nhờ việc cung cấp một giáo trình tích hợp hoàn chỉnh, gồm: kỹ năng đọc thực hành, viết, nghe, nói, ngữ pháp, từ vựng và các kỹ năng học thuật. Học sinh tiến bộ dần trong quá trình học sử dụng bộ sách Northstar , nội dung chương trình học không chỉ đáp ứng có các tiêu chuẩn tiếng Anh ngôn ngữ thông thường mà còn hướng đến các mục tiêu và chương trình theo Khung Tiêu chuẩn chung Hoa Kỳ. Tìm hiều thêm các hướng dẫn về phát triển ngôn ngữ tiếng Anh theo Khung Tiêu chuẩn chung Hoa Kỳ tại địa chỉ sau: http://www.pearsonlongman.com/ae/northstar3e/approach.html.

Olympia sử dụng các mục tiêu theo Khung tiêu chuẩn chung Hoa Kỳ để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo của học sinh.

Nghệ thuật Ngôn ngữ được tích hợp vào hoạt động của từng khối lớp thông qua các dự án đọc sách và tiểu thuyết đầy thử thách. Học sinh sẽ phân tích, tìm hiểu và tương tác hiệu quả chủ yếu với từ ngữ, nhờ đó phát triển khả năng tư duy phản biện. Những kỹ năng này sẽ được đánh giá trong các buổi hội trao đổi theo mô hình hội thảo Socratic, các bài luận phản biện, và các phần trình bày sử dụng đa phương tiện truyền thông.