Olympians tiêu biểu

Vinh danh học sinh tháng 4/2015

Vinh danh học sinh tháng 4/2015

Trường PTLC Olympia trân trọng vinh danh và chúc mừng những học sinh có nhiều cố gắng và thành tích trong học tập,  rèn luyện trong Tháng 04/2015 Lê Nhật Trang - Khối 3 Khen con luôn có thái độ đúng mực và gương mẫu khi đi xe ...
Vinh danh học sinh tháng 10/2014

Vinh danh học sinh tháng 10/2014

Trường PTLC Olympia trân trọng vinh danh và chúc mừng những học sinh có nhiều cố gắng và thành tích trong học tập,  rèn luyện trong tháng 10/2014 Đỗ ...