Olympians tiêu biểu

Vinh danh học sinh tháng 10/2014

Vinh danh học sinh tháng 10/2014

Trường PTLC Olympia trân trọng vinh danh và chúc mừng những học sinh có nhiều cố gắng và thành tích trong học tập,  rèn luyện trong tháng 10/2014 Đỗ Phương Anh - Khối 1 Anh có chữ viết đẹp, con có nhiều cố gắng để vượt qua sự ...