Cô Nguyễn Thị Bích Thủy

Chúc mừng cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1 đã trở thành giáo viên được vinh danh của tháng.
 
Chúc mừng cô Nguyễn Thị Bích Thủy - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1 đã trở thành giáo viên được vinh danh của tháng.
 
Trong năm đầu triển khai, cô Thủy là một trong những giáo viên tích cực đóng góp vào việc hiện thực hóa chương trình OSEL. Cô Thủy đã hỗ trợ đồng nghiệp trong các hoạt động giờ chủ nhiệm và các tiết học ngoại khóa và luôn kiên nhẫn, quan tâm và dành nhiều thời gian với học trò. Lớp 4A1 do cô phụ trách là một tập thể xuất sắc và truyền cảm hứng cho các tập thể khác về tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm.