Hướng dẫn đồng phục năm học 2017 - 2018

da sua1

HƯỚNG DẪN ĐỒNG PHỤC

(Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 năm học 2017-2018)

1.    Danh mục đồng phục học sinh

Đăng ký mua tại trường
Học sinh tự chuẩn bị
-     Áo sơ mi dài tay, ngắn tay nam/nữ
-     Áo vest nam/nữ
-     Áo thể thao dài tay, ngắn tay nam/nữ
-     Áo polo nam/nữ
-     Quần soóc, quần dài nam
-     Chân váy hoặc váy liền
-     Quần thể thao thao mùa hè, mùa đông nam/nữ
-     Nơ/ca-ra-vat, áo len gi lê, áo len dài tay và hoody (tuỳ chọn)
Giầy/xăng đan, boot, giầy thể thao
 

 

 

2.    Quy định mặc đồng phục

 

2.1  Đồng phục văn hoá: Mặc vào các ngày trong tuần

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
 
 
Nữ
- Áo polo
- Mặc áo len/vest/hoody
 
- Chân váy hoặc váy liền.
- Đi thêm tất hoặc quần tất (nếu cần)
- Xăng đan hoặc giầy.
- Giầy/boot
Nam
- Áo polo
- Mặc áo len/vest/hoody
 
- Quần soóc/quần dài
- Xăng đan hoặc giầy + tất (nếu cần).


2.2  Đồng phục thể thao: Mặc vào giờ học thể thao hoặc khi có yêu cầu.

Mùa hè
Mùa đông
- Áo thể thao cộc tay/dài tay.
- Quần thể thao mùa hè/mùa đông.
- Giầy thể thao.
- Mặc thêm áo khoác thể thao/hoody (nếu cần).

 

2.3 Lễ phục: Mặc vào các ngày chào cờ và ngày lễ.

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
Nữ
- Sơ mi trắng dài tay bỏ trong váy hoặc sơ mi trắng ngắn tay
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
 
- Chân váy hoặc váy liền.
- Đi thêm tất hoặc quần tất (nếu cần)
-  Xăng đan hoặc giầy.
- Giầy/boot + Tất
Nam
-  Sơ mi trắng dài tay/ngắn tay
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
 
- Quần dài
- Xăng đan hoặc giầy + tất (nếu cần).

    

3.    Các qui định khác

  • Áo quần được giặt sạch sẽ và là phẳng phiu.
  • Vào các tuần sự kiện và đi dã ngoại, học sinh mặc áo polo, đồng phục văn hoá hoặc đồng phục khối theo yêu cầu của từng sự kiện. Quần và váy dài đến đầu gối, không tua rua, không mài rách, thủng lỗ. Giầy thể thao.
  • Mũ chỉ được sử dụng khi chơi ngoài sân, không đội mũ ở các khu vực trong nhà.
  • Móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, màu tự nhiên.
  • Tóc gọn gàng, không tạo hình thái quá, không nhuộm tóc màu sáng, highlight. Học sinh nam: Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, độ dài trung bình (không chạm đến tai, không chạm đến lông mày, hoặc phủ vào cổ áo sơ mi. Mai tóc không dài quá phần giữa tai).

Mọi học sinh Olympia được mong đợi sẽ thực hiện đầy đủ các qui định về đồng phục của nhà trường. Mặc đồng phục thể hiện niềm tự hào là một Olympian với các giá trị: Tự hào, Tôn trọng, Thấu cảm, Kiên định, Tin cậy, Trách nhiệm và Xuất sắc.

HƯỚNG DẪN ĐỒNG PHỤC

(Dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 năm học 2017-2018)

1. Danh mục đồng phục học sinh:

Đăng ký mua tại trường
Học sinh tự chuẩn bị
-  Áo sơ mi dài tay, ngắn tay nam/nữ
-  Áo vest nam/nữ
-  Áo thể thao dài tay, ngắn tay nam/nữ
-  Áo polo nam/nữ
-  Quần soóc, quần dài nam
-  Chân váy nữ
-  Quần thể thao thao mùa hè, mùa đông nam/nữ
-  Ca-ra-vat
-  Áo len gi lê, áo len dài tay và hoody (tuỳ chọn)
-  Giầy đen, giầy thể thao
-  Tất đen
-  Thắt lưng sẫm màu

 

2. Quy định mặc đồng phục

2.1:Đồng phục văn hoá: Mặc vào các ngày trong tuần

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
 
 
 
Nữ
- Áo polo
- Mặc áo len/vest/Hoody
- Chân váy trên gối không quá 5cm.
- Đi thêm tất hoặc quần tất màu đen (nếu cần)
- Giầy màu đen.
- Giầy/boot màu đen + Tất màu đen.
 
 
Nam
- Áo polo
- Mặc áo len/vest/hoody
- Quần soóc/quần dài
- Thắt lưng da màu sẫm.
- Giầy màu đen + tất màu đen (nếu cần).

 

2.2: Đồng phục thể thao: Mặc vào giờ học thể thao hoặc khi có yêu cầu.

Mùa hè
Mùa đông
- Áo thể thao cộc tay/dài tay.
- Quần thể thao mùa hè/mùa đông.
- Giầy thể thao (đen, xanh tím than, ghi sẫm, tím sẫm).
- Mặc thêm áo khoác thể thao/hoody (nếu cần).


2.3 Lễ phục: Mặc vào các ngày chào cờ và ngày lễ.

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
Nữ
- Sơ mi trắng dài tay bỏ trong váy hoặc sơ mi trắng ngắn tay, thắt Ca-ra-vat.
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
- Chân váy trên gối không quá 5cm.
- Đi thêm tất hoặc quần tất màu đen (nếu cần)
- Giầy màu đen.
- Giầy/boot màu đen + Tất màu đen.
Nam
-  Sơ mi trắng dài tay/ngắn tay bỏ trong quần, thắt cavat
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
- Quần dài
- Thắt lưng da màu sẫm.
- Giầy màu đen + tất màu đen (nếu cần).

 
    3. Các qui định khác

-     Áo quần được giặt sạch sẽ và là phẳng phiu.

-     Vào các tuần sự kiện và đi dã ngoại, học sinh mặc áo polo, đồng phục văn hoá hoặc đồng phục khối theo yêu cầu của từng sự kiện. Quần và váy dài đến đầu gối, không tua rua, không mài rách, thủng lỗ. Giầy thể thao.

-     Mũ chỉ được sử dụng khi chơi ngoài sân, không đội mũ ở các khu vực trong nhà.

-     Móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, màu tự nhiên.

-     Tóc gọn gàng, không tạo hình thái quá, không nhuộm tóc màu sáng, highlight. Học sinh nam: Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, độ dài trung bình (không chạm đến tai, không chạm đến lông mày, hoặc phủ vào cổ áo sơ mi. Mai tóc không dài quá phần giữa tai).

Mọi học sinh Olympia được mong đợi sẽ thực hiện đầy đủ các qui định về đồng phục của nhà trường. Mặc đồng phục thể hiện niềm tự hào là một Olympian với các giá trị: Tự hào, Tôn trọng, Thấu cảm, Kiên định, Tin cậy, Trách nhiệm và Xuất sắc.

HƯỚNG DẪN ĐỒNG PHỤC

(Dành cho học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 năm học 2017-2018)

1.    Danh mục đồng phục học sinh

Đăng ký mua tại trường
Học sinh tự chuẩn bị
-    Áo sơ mi dài tay, ngắn tay nam/nữ
-    Áo vest nam/nữ
-    Áo thể thao dài tay, ngắn tay nam/nữ
-    Áo polo nam/nữ
-    Quần soóc, quần dài nam
-    Chân váy nữ
-    Quần thể thao mùa hè, mùa đông nam/nữ
-  Ca-ra-vat
-    Áo len gi lê, áo len dài tay và hoody (tuỳ chọn)
-     Giầy da đen, giầy thể thao
-     Tất đen
-     Thắt lưng sẫm màu

 

2.    Quy định mặc đồng phục

2.1. Đồng phục văn hoá: Mặc vào các ngày trong tuần

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
 
 
 
Nữ
-  Sơ mi trắng dài tay bỏ trong váy hoặc sơ mi trắng ngắn tay, thắt ca-ra-vat.
-  Áo polo (mặc vào thứ sáu)
- Mặc thêm áo len/vest/hoody
- Chân váy trên gối không quá 5cm.
- Đi thêm tất hoặc quần tất màu đen (nếu cần)
- Giầy da màu đen.
- Giầy da/boot da màu đen + Tất màu đen.
Nam
-  Sơ mi trắng dài tay/ngắn tay bỏ trong quần, thắt ca-ra-vat
-  Áo polo (mặc vào thứ sáu)
- Mặc áo len/vest/hoody
- Quần soóc/quần dài
- Thắt lưng da màu sẫm.
- Giầy da màu đen + tất màu đen (nếu cần).

 

2.2. Đồng phục thể thao: Mặc vào giờ học thể thao hoặc khi có yêu cầu.

Mùa hè
Mùa đông
- Áo thể thao cộc tay/dài tay.
- Quần thể thao mùa hè/mùa đông.
- Giầy thể thao (đen, xanh tím than, ghi sẫm, tím sẫm).
- Mặc thêm áo khoác thể thao/hoody (nếu cần).


2.3 Lễ phục: Mặc vào các ngày chào cờ và ngày lễ.

Học sinh
Mùa hè
Mùa đông
Nữ
- Sơ mi trắng dài tay bỏ trong váy hoặc sơ mi trắng ngắn tay, thắt ca-ra-vat.
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
- Chân váy trên gối không quá 5cm.
- Đi thêm tất hoặc quần tất màu đen (nếu cần)
- Giầy da màu đen.
- Giầy da/boot da màu đen + Tất màu đen.
Nam
-  Sơ mi trắng dài tay/ngắn tay bỏ trong quần, thắt ca-ra-vat
- Áo vest (khi có yêu cầu)
- Mặc thêm áo vest
- Mặc thêm áo len (nếu cần).
- Quần dài
- Thắt lưng da màu sẫm.
- Giầy da màu đen + tất màu đen (nếu cần).

     3. Các qui định khác

-     Áo quần được giặt sạch sẽ và là phẳng phiu.

-     Vào các tuần sự kiện và đi dã ngoại, học sinh mặc áo polo, đồng phục văn hoá hoặc đồng phục khối theo yêu cầu của từng sự kiện. Quần và váy dài đến đầu gối, không tua rua, không mài rách, thủng lỗ. Giầy thể thao.

-     Mũ chỉ được sử dụng khi chơi ngoài sân, không đội mũ ở các khu vực trong nhà.

-     Móng tay được cắt ngắn sạch sẽ, màu tự nhiên.

-     Tóc gọn gàng, không tạo hình thái quá, không nhuộm tóc màu sáng, highlight. Học sinh nam: Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, độ dài trung bình (không chạm đến tai, không chạm đến lông mày, hoặc phủ vào cổ áo sơ mi. Mai tóc không dài quá phần giữa tai).

Mọi học sinh Olympia được mong đợi sẽ thực hiện đầy đủ các qui định về đồng phục của nhà trường. Mặc đồng phục thể hiện niềm tự hào là một Olympian với các giá trị: Tự hào, Tôn trọng, Thấu cảm, Kiên định, Tin cậy, Trách nhiệm và Xuất sắc.