Khối 8 học tập trải nghiệm tại Bảo tàng Văn học và Hoàng thành Thăng Long

Ngày 13/4 vừa qua, khối 8 đã có chuyến đi học tập trải nghiệm liên môn Văn, Sử tại Bảo tàng Văn học và Hoàng thành Thăng Long.

Chuyến đi đã giúp các bạn tái hiện lại các kiến thức Văn học, Lịch sử Trung đại với các tác phẩm nổi tiếng như: Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo… Trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước thời Trung đại, tinh thần yêu nước, tinh thần nhân đạo là những cảm hứng chủ đạo và xuyên suốt được biểu hiện trong đời sống cũng như trong văn học. Hai địa điểm trải nghiệm Bảo tàng Văn học và Hoàng thành Thăng Long không chỉ là những kho tàng văn hoá phong phú mà còn giúp soi chiếu truyền thống yêu nước, nhân đạo của người Việt qua những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Hơn nữa chuyến còn đi tạo cơ hội cho học sinh tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của Việt Nam ở mảnh đất cố đô ngàn năm tuổi. Từ đó, có thái độ trân trọng, tự hào về lịch sử xây dựng và bảo vệ đất nước và rút ra những bài học cho bản thân về ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống của dân tộc.

Ngoài những kiến thức mới được thu nạp được từ thực tế, các bạn học sinh còn được học tập và rèn luyện thêm các kỹ năng như: Quan sát và liên hệ thực tế những kiến thức đã học trên lớp; Phát triển năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp và hợp tác nhóm; Tổng hợp, phân tích, lí giải những giá trị văn học, lịch sử của các tác phẩm nghị luận trung đại…

 

Trong suốt cả chuyến đi, các bạn đã thực hiện tốt các tiêu chí của năm học: An toàn – Tự chủ - Kết nối khi đi học bên ngoài trường. (An toàn: khi di chuyển, tham gia các hoạt động trải nghiệm; Tự chủ: tự chuẩn bị đồ theo list, tuân theo quy tắc của đoàn, của nơi đến… Kết nối: với điểm nhấn là “Bữa trưa chia sẻ” tạo cơ hội cho các bạn giao lưu và gắn kết hơn trong từng thành viên và trong tập thể khối 8).