Thông báo về việc ngừng Tuyển sinh

Thực hiện chỉ đạo của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường PTLC Olympia xin thông báo ngừng toàn bộ công tác tuyển sinh cho năm học 2018-2019 cho đến khi nhận được hướng dẫn thực hiện của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm.