Tiếp tục dự án làm gạch sinh thái tại trường học

Sau lời phát động từ The Green WALKATHON tháng 10/2018, dự án làm Gạch sinh thái đang được các bạn học sinh khối 6 thực hiện.

Khi rác thải nhựa vẫn còn là một vấn đề lớn của thế giới, thì chúng ta có thể làm gì để “làm bạn” với chúng, để khiến những rác thải nhựa trở nên có ích và thân thiện hơn?