Văn phòng nhà trường

Đinh Thị Thanh Bình

Đinh Thị Thanh Bình

Trưởng Văn phòng nhà trường Phó Hiệu trưởng TH & THCS | Thạc sỹ quản lý giáo dục - ĐH Quốc gia Hà Nội| Số năm kinh nghiệm: 14+
Bùi Thị Thanh Hà

Bùi Thị Thanh Hà

Phó Phòng Giáo vụ | Cử nhân ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 15+
Nguyễn Thị Thu Thảo

Nguyễn Thị Thu Thảo

Trợ lý Hiệu trưởng | Thạc sỹ sư phạm và ngôn ngữ - ĐH DRESDEN | Số năm kinh nghiệm: 12+
Vũ Thị Dậu

Vũ Thị Dậu

Nhân viên Giáo vụ | Thạc sỹ ĐH Giáo dục | Số năm kinh nghiệm: 5+
Nguyễn Thị Hồng Liên

Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên viên Tuyển dụng - Đào tạo | Cử nhân Quản trị Kinh Doanh | Chứng chỉ giảng dạy tại ĐHSPHN | Số năm kinh nghiệm: 10+
Bùi Thị Hà

Bùi Thị Hà

Nhân viên Giáo vụ | Cử nhân ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 5+