Văn phòng nhà trường

 

                                           
Bà Bùi Thị Thanh Hà
Chức vụ: Phó phòng Giáo vụ
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh sư phạm
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 15+ năm

 

Bà Nguyễn Hạnh Chi
Chức vụ: Trưởng Văn phòng Tư vấn Đại học, Du học
Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 15+ năm

 

Bà Trần Thị Thịnh
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Y tế
Bằng cấp chuyên môn:  Bác sỹ Chuyên khoa Nội
Trường Đại học Y Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 35+ năm

 

Ông Bàn Thái Hưng
Chức vụ: Phó Phòng Truyền thông
Bằng cấp chuyên môn:  Cử nhân Quản lý Văn Hóa 
Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 7 năm

 

Bà Hoàng Thị Thanh Hảo
Chức vụ: Phó Phòng Tuyển sinh
Bằng cấp chuyên môn:  Cử nhân Tiếng Anh
Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Số năm kinh nghiệm: 15+ năm