Văn phòng tư vấn tâm lý

Phương Hoài Nga

Phương Hoài Nga

Trưởng Phòng Tâm lý học đường Thành viên Ban Giám hiệu phụ trách điều hành K1-4 | Thạc sỹ tâm lý - ĐH Toulouse II - Le Mirail
Đinh Thị Trinh

Đinh Thị Trinh

Nhân viên Tư vấn tâm lý | Thạc sỹ Thạc sỹ tâm lý học - ĐH Quốc Gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 3+
Tô Thị Hoan

Tô Thị Hoan

Nhân viên Tư vấn tâm lý | Thạc sỹ Thạc sỹ tâm lý học - ĐH Quốc Gia Hà Nội | Số năm kinh nghiệm: 2+