Bố mẹ tặng con phiếu khen

“Bố mẹ tặng con phiếu khen này ! Cố gắng lên, con nhé”

Câu nói đó đã trở nên rất quen thuộc đối với các bạn học sinh khối Tiểu học của trường Olympia.  Phiếu khen đặc biệt này được gửi cho các bố, các mẹ nhằm giúp các con có động lực và tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân, đúng như câu nói ghi trên phiếu khen: “I may not better than other people, but at least I’m different” – "Có thể tôi không giỏi hơn ai, nhưng ít nhất tôi khác biệt!" - Jean Jacques Rousseau.

Để có được phiếu khen này không khó, các bạn chỉ cần làm những việc nhỏ và đúng vai trò của 1 học sinh, con ngoan. Đã có rất nhiều phiếu khen đáng yêu như: Khen con tự giác làm bài, chăm tập đàn, giúp đỡ bố mẹ, hay thú vị hơn là “Biết ngồi ngoan chờ mẹ nói chuyện với bác chứ không xen ngang như mọi lần”…

Bố mẹ các bạn ấy còn viêt thêm những câu nói Tiếng Anh để giúp con có thêm vốn từ ngoại ngữ nữa: “Your courage and friendliness are appreciated, your help to your grandpa is appreciated”. Các bạn học sinh ơi! Hãy cố gắng lên để để đạt thêm nhiều phiếu khen này nhé!

Nguyễn Lê Phương Anh - Khối 5