Ban Giám đốc

 • Bà Nguyễn Tường Phượng Giám đốc công ty
  Bà Nguyễn Tường Phượng

  Chức vụ

  Giám đốc công ty

  Bằng cấp chuyên môn

  Quản lý và điều hành nhiều tổ chức và tập đoàn lớn tại Việt Nam

  Số năm kinh nghiệm

  25+ năm

Hội đồng chuyên môn

 • Bà Phạm Thị Minh An Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Ban Đầu tư & Phát triển
  Bà Phạm Thị Minh An

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Ban Đầu tư & Phát triển

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  25+ năm

 • Ông Nguyễn Chí Hiếu Phó chủ tịch Hội đồng chuyên môn
  Ông Nguyễn Chí Hiếu

  Chức vụ

  Phó chủ tịch Hội đồng chuyên môn Olympia

  Bằng cấp chuyên môn

  Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Stanford, bằng MBA tại Đại học Oxford, cử nhân ngành Kinh tế và Khoa học Chính trị tại Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE)

  Số năm kinh nghiệm

  15 năm

 • Bà Vũ Thị Diệu Lý Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn
  Bà Vũ Thị Diệu Lý

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân Hóa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  39 năm

 • Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo chất lượng giáo viên
  Bà Nguyễn Thị Thu Thảo

  Chức vụ

  Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo chất lượng giáo viên

  Bằng cấp chuyên môn

  - Thạc sĩ Ngôn ngữ gốc La tinh - Thạc sĩ sư phạm Đức ngữ Trường Đại học Kỹ thuật & Tổng hợp Dresden - CHLB Đức Đại sư trường Kỹ thuật & Tổng hợp Dresden - CHLB Đức tại Việt Nam

  Số năm kinh nghiệm

  11 năm

 • Bà Trần Thị Thúy Liên Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Chất lượng dạy học và giáo dục
  Bà Trần Thị Thúy Liên

  Chức vụ

  Ủy viên thường trực HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Chất lượng dạy học và giáo dục

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân sư phạm vật lý, nguyên Hiệu trưởng trường PT Thực nghiệm.

  Số năm kinh nghiệm

  41+ năm

 • Bà Trần Thị Thanh Tâm Ủy viên thường trực, HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Môi trường học tập và làm việc, văn hóa nhà trường
  Bà Trần Thị Thanh Tâm

  Chức vụ

  Ủy viên thường trực, HĐCM - Phụ trách Đảm bảo Môi trường học tập và làm việc, văn hóa nhà trường

  Bằng cấp chuyên môn

  Th.S khoa học Thông tin và Thư viện, ĐH Simmos, M.A, USA, Cử nhân Quan hệ Quốc tế.

  Số năm kinh nghiệm

  15+ năm

 • Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Thư ký Hội đồng chuyên môn
  Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Chức vụ

  Thư ký Hội đồng chuyên môn

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân Tiếng Anh (ĐH Hà Nội) và Cử nhân Ngôn Ngữ (ĐH KHXH & NV); Chứng chỉ Giảng dạy về Đánh giá và Đào tạo của Học viện BOXHILL TAFE, thành phố Melbourne, Úc

  Số năm kinh nghiệm

  23 năm

Ban Giám hiệu

 • Bà Vũ Thị Diệu Lý Hiệu trưởng trường TH&THCS
  Bà Vũ Thị Diệu Lý

  Chức vụ

  Hiệu trưởng trường TH&THCS

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân Hóa Toán, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  34+ năm

 • Bà Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng TH & THCS - Điều phối cấp Tiểu học, Phụ trách đời sống học đường Tiểu học
  Bà Nguyễn Thị Hằng

  Chức vụ

  Phó Hiệu trưởng TH & THCS - Điều phối cấp Tiểu học, Phụ trách đời sống học đường Tiểu học

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sĩ Quản lý Giáo dục

  Số năm kinh nghiệm

  11+ năm

 • Bà Phạm Thu Ngọc Thành viên Ban Giám hiệu TH & THCS, Phụ trách Chuyên môn Tiểu học
  Bà Phạm Thu Ngọc

  Chức vụ

  Thành viên Ban Giám hiệu TH & THCS, Phụ trách Chuyên môn Tiểu học

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  8 năm

 • Bà Đặng Thu Hương Phó Hiệu trưởng TH&THCS, Phụ trách chuyên môn THCS, Tổ trưởng Tổ Toán THCS
  Bà Đặng Thu Hương

  Chức vụ

  Phó Hiệu trưởng TH&THCS, Phụ trách chuyên môn THCS, Tổ trưởng Tổ Toán THCS

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Trường Học viện quản lý giáo dục

  Số năm kinh nghiệm

  10+ năm

 • Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền Phó Hiệu trưởng TH&THCS - Điều phối cấp THCS, Phụ trách Đời sống học đường THCS
  Bà Nguyễn Thị Tâm Hiền

  Chức vụ

  Phó Hiệu trưởng TH&THCS - Điều phối cấp THCS, Phụ trách Đời sống học đường THCS

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  10 năm

 • Bà Phạm Thị Minh An Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Ban Đầu tư & Phát triển
  Bà Phạm Thị Minh An

  Chức vụ

  Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐCM, Hiệu trưởng THPT, Phụ trách Ban Đầu tư & Phát triển

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  25+ năm

 • Bà Nguyễn Hồng Duyên Phó Hiệu trưởng - Điều phối cấp THPT, Phụ trách Chuyên môn THPT
  Bà Nguyễn Hồng Duyên

  Chức vụ

  Phó Hiệu trưởng - Điều phối cấp THPT, Phụ trách Chuyên môn THPT

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Văn học Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  Số năm kinh nghiệm

  9 năm

 • Bà Nguyễn Hạnh Chi Thành viên Ban Giám Hiệu THPT; Trưởng Văn phòng Tư vấn Đại học, Du học & Hướng nghiệp
  Bà Nguyễn Hạnh Chi

  Chức vụ

  Thành viên Ban Giám Hiệu THPT; Trưởng Văn phòng Tư vấn Đại học, Du học & Hướng nghiệp

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Điều hành Quản trị Kinh doanh Quốc tế (ieMBA), AIT.

  Số năm kinh nghiệm

  16+ năm

 • Bà Bùi Trà My Thành viên Ban Giám hiệu THPT, Phụ trách Đời sống học đường THPT, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội
  Bà Bùi Trà My

  Chức vụ

  Thành viên Ban Giám hiệu THPT, Phụ trách Đời sống học đường THPT, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sỹ Xã hội học (ĐH London), Cử nhân Báo chí & Truyền thông

  Số năm kinh nghiệm

  7+ năm

 • Ông Trần Quốc Dân Thành viên Ban Giám Hiệu THPT, Phụ trách chuyên môn THPT, Phụ trách chương trình bộ môn Toán, Tổ trưởng Tổ Toán THPT
  Ông Trần Quốc Dân

  Chức vụ

  Thành viên Ban Giám Hiệu THPT, Phụ trách chuyên môn THPT, Phụ trách chương trình bộ môn Toán, Tổ trưởng Tổ Toán THPT

  Bằng cấp chuyên môn

  Thạc sĩ Toán Học

  Số năm kinh nghiệm

  15+ năm

 • Bà Đỗ Thị Bảo Linh Thành viên Ban Giám hiệu THPT, Phụ trách Nội chính THPT, Phụ trách kỷ luật học sinh
  Bà Đỗ Thị Bảo Linh

  Chức vụ

  Thành viên Ban Giám hiệu THPT, Phụ trách Nội chính THPT, Phụ trách kỷ luật học sinh

  Bằng cấp chuyên môn

  Cử nhân Quản trị Kinh doanh

  Số năm kinh nghiệm

  25+ năm