Chương Trình ICT - Media

Sống trong kỉ nguyên số với thông tin tràn ngập, có được bộ kĩ năng về công nghệ thông tin và truyền thông là tối cần thiết cho công dân thế kỉ 21. Học sinh cần được thúc đẩy khả năng xử lý thông tin, tư duy phản biện và sáng ...

Sống trong kỉ nguyên số với thông tin tràn ngập, có được bộ kĩ năng về công nghệ thông tin và truyền thông là tối cần thiết cho công dân thế kỉ 21. Học sinh cần được thúc đẩy khả năng xử lý thông tin, tư duy phản biện và sáng tạo đồng thời sử dụng hiệu quả các sản phẩm công nghệ để tối ưu hoá khả năng học tập và thu nhận kiến thức. Tại Olympia, học sinh được tiếp cận với công nghệ thông tin từ cấp Tiểu học và với các học phần Truyền thông từ cấp Trung học cơ sở.

Học sinh Olympia có khả năng sử dụng thành thạo các phầm mềm cơ bản và nâng cao phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu, xử lý, thu thập thông tin và lập trình. Với bộ môn Truyền thông, học sinh được tiếp cận với những hiểu biết cơ bản về tiến trình phát triển của các phương tiện giao tiếp - truyền thông, ảnh hưởng của báo chí - truyền thông tới đời sống văn hoá - xã hội trong học phần về News / Media literacy. Đặc biệt, trong tương tác với bộ môn Doanh nghiệp, học sinh Olympia cũng được học về Quản lý Nhân hiệu (Personal branding) và bước đầu được giới thiệu với hoạt động PR - Marketing cho tổ chức, doanh nghiệp.