Giới thiệu chung

CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

Tổng quan

Nhằm trang bị cho HS toàn diện về kiến thức, kỹ năng của các công dân toàn cầu thế kỷ 21, Trường Olympia đã và đang thực hiện sứ mệnh Olympia mang đến cho học sinh những trải nghiệm hội nhập với việc học tiếng Anh và các vấn đề toàn cầu trong khi vẫn gìn giữ các giá trị Việt nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản, thúc đẩy sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề  đồng thời chú trọng các nguyên tắc đạo đức, nhờ đó học sinh sẽ sẵn sàng thích nghi, ứng biến và vượt mọi thử thách --- chúng tôi chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng trong cuộc sống.” Hệ thống khung đào tạo của nhà trường gồm 4 chương trình chủ chốt:

 • Chương trình Cơ bản
 • Chương trình Xã hội
 • Chương trình Sáng tạo và Thể thao
 • Chương trình Công nghệ, Thông tin và Truyền thông

Vì sao nhà trường cung cấp Chương trình Cơ bản?

Trường PTLC Olympia là trường Việt Nam tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Trước hết mỗi học sinh là một đại diện cho người Việt Nam với thế giới, nên các em cần có kiến thức cơ bản cần thiết và hiểu về truyền thống, văn hóa, lịch sử Việt Nam. Bởi vậy, Chương trình Cơ bản của trường Olympia được thực hiện tuân theo các yêu cầu về mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các môn học trong Chương trình Cơ bản?

 • Toán
 • Nghệ thuật Ngôn ngữ (Văn, TV)
 • Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh)
 • Lịch Sử
 • Địa lý
 • Ngoại ngữ

Điều gì khác biệt ở Chương trình Cơ bản của trường?

Ngoài việc đảm bảo HS có đủ các kiến thức, kỹ năng chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD & ĐT, nhà trường còn áp dụng các hình thức tổ chức lớp học hiện đại và các phương pháp dạy học tiên tiến, nhằm mang đến cho học sinh hứng thú trong học tập và sự chủ động tìm tòi, khám phá kiến thức.

 • Thực hiện tỷ trọng tiếng Anh cao
 • Tích hợp, liên môn
 • Dạy học phát huy đa trí thông minh
 • Thực hiện CT làm quen áp lực kiểm tra
 • Dạy học Tín chỉ
 • Áp dụng Phương pháp dạy học Hỗn hợp
 • Áp dụng phần mềm và giáo trình cập nhật nhất
 • Triển khai Phòng học chức năng, học sinh chủ động

Học sinh có thể biết và làm được gì khi tham gia học chương trình Cơ bản?

Không như các trường học khác tại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục, Olympia kết hợp chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chuẩn Common Core của Hoa Kỳ. Bộ tiêu chuẩn chung Hoa Kỳ cung cấp các mục tiêu học tập rõ ràng và liên tục để giúp học sinh chuẩn bị cho việc học tập ở trường đại học, cho nghề nghiệp và cuộc sống sau này. Các chuẩn mực yêu cầu rõ ràng về việc học sinh cần học gì ở từng cấp học, để PHHS và thầy cô hiểu và hỗ trợ các con. Những tiêu chuẩn tối thiểu cần đạt về kiến thức và năng lực của học sinh của Bộ GD & ĐT VN: Kiến thức chuyên sâu của từng bộ môn Năng lực:

 • Năng lực chung
 • Năng lực chuyên biệt từng môn học
 • Năng lực làm chủ và phát triển bản thân
 • Năng lực quan hệ xã hội
 • Năng lực công cụ