Liên hệ tuyển sinh

  • Địa Chỉ: Khu Đô Thị Mới Trung Văn, Phố Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: (84) 024 626 77 999
  • Hotline: 090 324 7068 (Tiểu học) | 090 626 1828 (THCS) | 0902 298 676 (THPT)
  • Email: info@theolympiaschools.edu.vn