Tầm nhìn

Tới năm 2016, Trường PTLC Olympia tiếp tục phát triển Olympia trở thành trường Việt Nam theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ (Vietnamese school – American standard) và xây dựng Trường THPT Quốc tế Olympia (The Olympia International school).Tại Olympia, chúng tôi mang đến cho học sinh những chương trình học hiệu quả nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để các em sẵn sàng cho cuộc sống tương lai. Thông qua phương pháp giảng dạy tích cực, kỹ năng tự nghiên cứu và tinh thần làm việc cống hiến, chúng tôi sẽ phát triển khả năng lý luận, tính quyết đoán, kiến thức sâu sắc trong mỗi cá nhân. Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm sẽ được định hình, thiết lập bởi sự quan tâm của giáo viên. Trường PTLC Olympia xác định rõ sứ mệnh:

  • Mang đến cho học sinh chương trình giáo dục toàn diện phát huy năng lực của từng cá nhân.
  • Mang lai sự tự tin, khả năng đáp ứng mọi hoàn cảnh cùng các kỹ năng để  học sinh sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên và tự lập.
  • Mang lại môi trường an toàn, năng động, thân thiên, quan tâm chia sẻ và tin tưởng  cho học sinh.