Giới thiệu chung

Chương trình Song bằng Quốc tế (SBQT) Việt Nam – Hoa Kỳ tại Trường PTLC Olympia được xây dựng dựa trên phương pháp học tập hỗn hợp (Blended Learning). Chương trình được hợp tác xây dựng và điều hành bởi Trường PTLC Olympia và Trường Marianapolis (Top 3 Trường trung học Tiểu bang Connecticut), là sự kết hợp của chương trình trung học phổ thông Việt Nam và Hoa Kỳ.
Với hơn 100 môn học và đội ngũ giáo viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thế giới, dày dặn kinh nghiệm giảng dạy quốc tế, Chương trình SBQT hướng đến việc trang bị cho học sinh nền tảng kiến thức, kỹ năng và tư duy để có thể phát triển trong môi trường học thuật quốc tế.
Học sinh tốt nghiệp Chương trình SBQT được nhận cả 02 bằng tú tài: Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong suốt 05 năm học qua, 100% học sinh tốt nghiệp Chương trình SBQT đã được nhận vào các trường Đại học hàng đầu thế giới, trong đó 70% học sinh được nhận học bổng
Xem thêm
3-1 Mô hình học tập tối ưu
3 năm tại Việt Nam - 1 năm tại Mỹ
TOP3 Trường trung học của Tiểu bang Connecticut
15-20 Sĩ số lớp học
25% Chi phí du học 4 năm ở Mỹ
70% Nhận học bổng các trường ĐH hàng đầu thế giới
70% Giáo viên có trình độ Thạc Sỹ - Tiến Sỹ

Liên lạc với chúng tôi