Chương trình học TẬP

Chương trình Song bằng Quốc tế (SBQT) Việt Nam-Hoa Kỳ dành cho học sinh theo học từ lớp 9 đến lớp 12 tại trường Olympia, là sự kết hợp của 02 chương trình trung học phổ thông Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoàn thành chương trình học tiêu chuẩn tại Olympia và học kỳ du học tại trường đối tác Marianapolis (Tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ), học sinh được trang bị nền tảng kiến thức và kỹ năng chắc chắn, chuẩn bị cho các trường Đại học hàng đầu thế giới.
Học sinh tốt nghiệp Chương trình SBQT được nhận cả 02 bằng tú tài: Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong suốt 05 năm học qua, 100% học sinh tốt nghiệp Chương trình SBQT đã được nhận vào các trường Đại học hàng đầu thế giới, trong đó 70% học sinh được nhận học bổng

Chương trình học tập chính khóa

Chương trình Song bằng Quốc tế (SBQT) Việt Nam - Hoa Kỳ của Trường PTLC Olympia áp dụng mô hình học tập ưu việt 3-1: học sinh sẽ học 3 năm tại Việt Nam và 1 năm học tại Hoa Kỳ. Đây là mô hình học tập duy nhất trong các trường THPT tại Việt Nam kết hợp tối ưu 03 năm tại Việt Nam và 01 năm tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, trong 03 năm học đầu tại Việt Nam, học sinh vừa học chương trình trung học Việt Nam với đội ngũ giáo viên của Olympia, vừa học chương trình trung học Hoa Kỳ online với chính đội ngũ giáo viên của Marianapolis. Trong 04 năm học, học viên cần hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ - Credit (Chương trình Song bằng); ít nhất 24 tín chỉ - Credit (Chương trình Quốc tế) và hoàn thành tối thiểu 01 học kỳ du học tại trường Marianapolis để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và nhận Bằng tú tài Hoa Kỳ.
Xem thêm

Chương trình học tập trải nghiệm

Chương trình học tập trải nghiệm là một hệ thống các khóa học trải nghiệm (experiential learning courses), cơ hội trao đổi học thuật (academic exchange) và giao lưu văn hóa (cultural exchange), hoạt động ngoại khóa, chương trình thực tập và định hướng đại học, định hướng nghề diễn ra xuyên suốt một năm học. Chương trình học tập trải nghiệm được thiết kế để tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các trường học, doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: Miss Porter's - trường trung học nội trú nữ sinh hàng đầu tại Mỹ, Đại học Fulbright Việt Nam, Forbes, VinTaTa, Microsoft, Facebook, Google,…
Xem thêm

Phương pháp giảng dạy

Chương trình Song bằng Quốc tế (SBQT) Việt Nam-Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên Phương pháp học tập hỗn hợp (Blended learning) có giá trị ứng dụng ở nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Với phương pháp học tập này, học sinh vừa được phát triển tối ưu ở các môn học trong chương trình phổ thông Việt Nam, vừa được tiếp xúc và chinh phục các môn học trong chương trình phổ thông Hoa Kỳ. Từ đó, học sinh được trang bị kiến thức và kỹ năng công dân toàn cầu, để sẵn sàng trải nghiệm với các môi trường học thuật quốc tế và vượt qua các thử thách trong công việc và cuộc sống sau này.
Xem thêm