[Chương trình Song bằng Quốc tế] Bạn đang thật sự có tư duy phát triển và thói quen tích cực?

Đã bao giờ bạn nghĩ những thiên tài như: Thomas Edison, Marie Curie, Alexander Graham Bell… có trí thông minh “thiên bẩm”? và chúng ta dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thông minh hơn được?

Trí thông minh có phải là một đặc tính cố định, không thể thay đổi? Đây là một tư duy cố định (Fixed mindset) khiến chúng ta thiếu đi động lực học tập, phấn đấu để thay đổi bản thân - Điều này được thầy Joseph Hanrahan - Tổng Hiệu trưởng trường Marianapolis chia sẻ một cách khoa học trong buổi gặp gỡ với các bạn học sinh chương trình Song bằng Quốc tế nhân chuyến đi thăm và làm việc định kỳ với trường Olympia vào tháng 10 vừa qua.

Phân tích về tư duy cố định (Fixed mindset) và tư duy phát triển (Growth mindset), thầy Joseph Hanrahan đã chỉ cho các bạn học sinh Chương trình Song bằng Quốc tế hiểu rằng trí thông minh có thể phát triển với sự kiên trì và nỗ lực học hỏi không ngừng của mỗi cá nhân. Những người có tư duy phát triển luôn luôn muốn tìm kiếm những thách thức để trau dồi kiến thức và rèn luyện bản lĩnh, họ không bi quan về thất bại mà coi nó là một cơ hội để học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ. Điều quan trọng nhất là người có được thành công là người luôn đặt ưu tiên cao cho việc học hơn là thể hiện rằng họ thông minh hơn so với người khác.

Vậy làm sao để chúng ta có được tư duy phát triển (Growth mindset)? Theo thầy Joseph Hanrahan, các bạn phải rèn luyện được cho mình 6 thói quen tích cực sau: Chủ động, Sắp xếp, Tổ chức, Ham học hỏi, Tự tin, Kiên trì.

Ngoài ra với các bạn học sinh, để phát triển tư duy không chỉ đơn giản thu nạp kiến thức trong sách vở mà còn là những kiến thức rộng mở thực tế bên ngoài lớp học như: những dự án phục vụ cộng đồng, những chuyến đi khám phá thiên nhiên và vùng đất mới, gặp gỡ những người thành công, thực tập một công việc bạn yêu thích tại một doanh nghiệp… đó chính là những trải nghiệm quý báu giúp bạn có thêm những kiến thức mới và áp dụng những kiến thức đã được học trước đó.

---------------------------------

Trường Marianapolis thuộc top 3 các trường THPT tại tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ là đối tác Chương trình Song Bằng Quốc tế của Nhà trường. Hàng năm, đại diện cấp cao của trường Marianapolis đều có chuyến làm việc tại trường Olympia để chia sẻ những thông tin giáo dục mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bậc PHHS.

Chương trình hợp tác Quốc tế giữa trường Olympia và Marianapolis được triển khai từ năm 2014 với những hoạt động trao đổi học tập mới mẻ, đa dạng đã mang đến cho học sinh Olympia cơ hội trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế ngay tại Việt Nam.

---------------------------------

DO YOU REALLY HAVE A GROWTH MINDSET AND POSITIVE HABITS?

Have you ever thought that geniuses like Thomas Edison, Marie Curie, and Alexander Graham Bell have "natural" intelligence? And have you even wondered whether we can get smarter if we try really - really hard? Is intelligence a constant, unchangeable characteristic?

This is a fixed mindset that thwarts our motivation to study and our determination to change ourselves for the better, said Mr. Joseph Hanrahan, Principal of Marianapolis Preparatory School during his current meeting with students of the International Diploma program.

In an analysis of fixed mindset and growth mindset, Mr. Joseph Hanrahan showed students that intelligence can develop with perseverance and the relentless learning effort of each individual. People with growth mindset are always looking for challenges to cultivate knowledge and improve themselves. They are not pessimistic about failures but see them as opportunities to learn and experience new things. The most important lesson is that a successful person is one who always puts high priority on learning rather than proving they are smarter than others.

So how do we get growth mindset? According to Principal Joseph Hanrahan, you must train yourself with the following 6 positive habits:

  1. Preparation
  2. Participation
  3. Curiosity
  4. Organization
  5. Self-Advocacy
  6. Perseverance

In addition, to develop a mindset, it is not only about acquiring knowledge in books but also gaining practical knowledge outside the classroom such as participating in projects for the community, going on exploration trips, meeting successful people and attaining practical experience from a professional settings. It will be a valuable experience to help you gain new knowledges and apply those in future experience.

----------------------------------

Marianapolis is one of the top 3 distinctive high schools in Connecticut state and also a partner of International Diploma Program. Each year, the high-ranking representatives from Marianapolis will pay a visit to the Olympia schools to share the most updated and useful news about education to high school students.

The international partnership of the Olympia schools and Marianapolis has been established since 2014 with interesting exchange programs. It helps Olympia students to experience international environment right in Vietnam.