College visit: Lịch sự kiện tháng 09/2016

Với sự hỗ trợ của văn phòng Tư vấn Đại học - Du học (UCO), năm học 2015-2016, 92% học sinh lớp 12 đạt học bổng du học từ các trường ĐH quốc tế với tổng giá trị lên đến hơn 1 triệu đô la Mỹ.

Tiếp nối thành công đó, năm học 2016-2017, văn phòng Tư vấn Đại học – Du học tiếp tục tổ chức chuỗi sự kiện College Visit nhằm tạo cơ hội để học sinh được trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh đến từ các trường ĐH trên thế giới, đưa ra lựa chọn về ngành học và môi trường học thích hợp cho bản thân mình.

CHUỖI SỰ KIỆN COLLEGE VISIT THÁNG 09:

1. College Visit: Oberlin College, Whitman College, Drew University

Thời gian: 10:00-10:45 | 30/08/2016

2. College Visit: EU Business School

Thời gian: 10:00-10:45 | 08/09/2016

3. College Visit: Marist College, Loyola University, Suffolk University

Thời gian: 10:00 - 10:45 | 12/09/2016

4. College Visit: John Hopkins University, University of Notre Dame, Vanderbuilt University

Thời gian: 18:30-20:30 | 13/09/2016

5. College Visit: University of Vermont, University of Minnesota, University of Oregon, Miami University, Merrimack College

Thời gian: 10:00-10:45 | 15/09/2016

6. College Visit: Lafayette College

Thời gian: 10:00-10:45 | 19/09/2016

7. MINI COLLEGE FAIR

14 trường ĐH Quốc tế đến tư vấn trực tiếp cho học sinh khối 11&12 tại Olympia:

 • The University of Tampa
 • University of Wisconsin
 • The University of Oklahoma
 • University of Michigan-Flint
 • University of Houston
 • University of California, San Diego
 • Stonehill College
 • Pace University
 • New York Film Academy
 • Kansas State University
 • Goucher College
 • Florida International University
 • Emerson College
 • Ball State University

Thời gian: 10:00 - 10:45 | 21/09/2016

8. Trò chuyện với Giáo sư Berman – Đại sứ Hoa Kỳ

Học sinh khối 11 và 9-12 Xcel tham gia buổi trò chuyện với Giáo sư Berman – Đại sứ Hoa Kỳ với chủ đề “Bầu cử Tổng thống”

Thời gian: 10:00-10:55 | 23/09/2016

9. Collge Visit: The University of Tennessee , Virginia Tech Language and Culture Institute, The University of North Carolina, Pellissippi State Community College

Thời gian: 10:00 - 11:45 | 26/09/2016

10. Trò chuyện với ngài Clayton Bond – Đại sứ Hoa Kỳ

Học sinh khối 12 Olympia tham gia buổi trò chuyện với ngài Clayton Bond – Đại sứ Hoa Kỳ với chủ đề về “Quyền LGBT”

Thời gian: 10:00-10:55 | 26/09/2016

11. MINI COLLEGE FAIR

11 trường ĐH quốc tế đến tư vấn trực tiếp cho học sinh khối 11 & 12 tại Olympia:

 • Colgate University
 • Gettysburg College
 • Quinnipiac University
 • Wheaton College
 • The MET group
 • Concordia College
 • Maryville University
 • Missouri Western State University
 • Saint Louis University
 • DePauw University
 • Iowa State University

Thời gian: 10:00-10:45 | 27/09/2016

12. College Visit: Woodford House

Thời gian: 9:00 | 28/09/2016

13. College Visit: Massey University

Thời gian: 15:00-15:50 | 28/09/2016

14. Trò chuyện với ngài Daniel Berdichevsky - Người sáng lập cuộc thi World Scholar’s Cup

Thời gian: 15:00 - 16:00 | 28/09/2016

15. College Visit: Lewis and Clark University

Thời gian: 15:00-15:50 | 29/09/2016

16. College Visit: MCPHS University

Thời gian: 10:00 - 10:45 | 30/09/2016