“Go Green, Go Clean, Go Fit” tiếp nối tầm nhìn về phát triển bền vững của Olympia

Hơn 10 năm trường PTLC Olympia được thành lập là hơn 10 năm chúng tôi luôn trăn trở với câu hỏi “Làm sao để có thể phát triển bền vững trường học, tạo nên một hệ sinh thái “xanh” cho tất cả mọi người?”.

Không phải chỉ trong vài năm trở lại đây, vấn đề phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, cuộc sống xanh mới được chú trọng. Đó là những nỗ lực trong suốt thời gian dài, thể hiện trong mọi hành động nhỏ tại trường PTLC Olympia: Không thả bóng bay, trồng thêm cây xanh, tổ chức các câu lạc bộ làm vườn, sử dụng cốc inox để uống sữa thay vì đóng hộp… và rất nhiều hành động ý nghĩa khác.

Nhưng “phát triển bền vững” luôn là những điều lớn lao với học sinh và có lẽ, chúng tôi muốn truyền tải những thông điệp cụ thể và gần gũi hơn.

Chúng tôi tin rằng, một “trường học xanh” sẽ chỉ đầy đủ khi các bạn học sinh phải được đảm bảo phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần, làm cơ sở để “những công dân xanh” cùng nhau hành động vì tương lai. Sức khỏe thể chất và tinh thần sẽ giúp các bạn học sinh có thể đạt được mọi điều trong cuộc sống và dần hình thành lối sống xanh. Chính với những mong muốn ấy, trường PTLC Olympia đã đề ra chủ đề cho năm học mới 2019 -2020, tiếp nối chủ đề “phát triển bền vững” đã được thực hiện trong các năm vừa qua.

“GO GREEN, GO CLEAN, GO FIT”

Với chủ đề năm học mới 2019-2020, chúng tôi đề ra những mục tiêu phát triển học sinh, phát triển nhà trường cụ thể với chương trình hành động trong suốt nằm học nhằm đảm bảo:

  • Phát triển sức khỏe học sinh toàn diện với nhiều đổi mới, bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần
  • Nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh, giáo viên nhân viên và cộng đồng về vấn đề bảo vệ môi trường, lối sống xanh
  • Xây dựng văn phòng xanh, trường học xanh theo các định hướng chuẩn quốc tế
  • Giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học
  • Thực hiện các chương trình nhằm nâng cao kiến thức của học sinh về các vấn đề sống xanh - sống khỏe

Câu chuyện của Olympia năm học tới không chỉ là câu chuyện về một ngôi trường không có bóng bay ngày khai giảng, hay giảm thiểu tối đa rác thải nhựa và cốc nhựa, mà còn là một cộng đồng có những học sinh và giáo viên lành mạnh cả về mặt thể chất - tinh thần, cùng nhau hợp lực kiến tạo những giá trị tích cực cho môi trường và xã hội. Đó sẽ là cách chúng tôi định nghĩa lại những khái niệm “xanh” - đó không chỉ là một màu sắc, đó là lối sống, cách hành xử, suy nghĩ trong trường học và cả cuộc sống sau này.

Trường PTLC Olympia của năm học 2019 - 2020 sẽ là những thay đổi tích cực trong cả trường học và từng con người, để những khái niệm “phát triển toàn diện” có thể được hiện thực hóa và đưa Olympia hòa mình vào dòng chảy “xanh” thân thiện toàn cầu.