[Chương trình Song bằng Quốc tế] Tế bào của chúng ta có gì đặc biệt?

Tế bào là gì? Chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của tế bào như thế nào…? là những kiến thức Sinh học mà các bạn lớp 10 Chương trình Quốc tế đã được học trong học kỳ 1 vừa qua

Tuy vậy, tiết học Sinh học của các bạn không chỉ dừng lại ở những lý thuyết khô khan trên sách vở mà còn được hiện thực hóa thông qua các mô hình 3D đầy sống động. Các mô hình 3D mô phỏng tế bào nhân sơ, tế bào blast, tế bào aruma của con người đã được các bạn lớp 10 Chương trình Quốc tế thực hiện đầy tỷ mỷ và đẹp mắt. Điều đặc biệt, các sản phẩm mô hình tế bào 3D được các bạn sử dụng bằng các nguyên liệu tái chế, đây chính là cách thức truyền tải thông điệp “bảo vệ môi trường” cụ thể thông qua hoạt động học tập của các bạn, rất phù hợp với chủ đề “Go Green, Go Clean, Go Fit” của năm học 2019 – 2020 mà Olympia đang triển khai.

Phương pháp học tập này không chỉ giúp cho các bạn hiểu và nhớ các kiến thức bài học mà còn giúp các bạn phát huy khả năng sáng tạo, tư duy mạch lạc và rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm…

Tìm hiểu về tế bào con người thông qua các hình ảnh và mô hình 3D đầy sáng tạo sau các bạn nhé.

 

 

 

---------------------

[International Diploma Program]

WHAT'S SO SPECIAL ABOUT OUR CELLS? 

What is a cell? What are the functions and mechanisms of a cell? These were the big questions that the 10th graders of the International Diploma Program sought out to explore throughout their first term. However, their Biology class didn't just stop at just going through the concepts and theory in their textbooks. Students’ understanding was deepened by lively 3D models meticulously hand-crafted and beautifully designed by the students themselves. The three 3D models were prokaryotic cell, blast cell, and aruma cell of a human being.

It was also important to point out that all of the 3D models of the cells were created using recycled materials, as a way to spread the message "protect the environment". Along with the entire school, International Diploma Program students’ projects and activities go in line with the theme: "Go Green, Go Clean, Go Fit" of The Olympia Schools’ 2019 - 2020 academic year.

This studying method not only helped the students to understand and remember their lessons thoroughly but also inspired them their creativity, critical thinking, teamwork and their skills in public speaking.

So let’s learn about human’s prokaryotic cells through class activities and 3D models!

(Credit by Vinh Kien - Grade 10 International Diploma Program)