Thông báo Họp mặt Hội cựu học sinh 2016

Thông báo họp mặt hội cựu học sinh Olympia (TOSA - The Olympia Schools Alumni)

Các bạn Cựu học sinh & học sinh Khối 11 & 12 thân mến,


Họp mặt Hội cựu học sinh Olympia (TOSA - The Olympia Schools Alumni) là hoạt động thường niên nhằm gắn kết các cựu học sinh & gắn kết cựu học sinh với Nhà trường.


Để chương trình thực sự là không gian gặp gỡ, trao đổi của các thế hệ học sinh Olympia, Nhà trường khuyến khích Cựu học sinh & học sinh Khối 11 & 12 cùng tham gia tổ chức & đóng góp ý tưởng cho sự kiện Họp mặt Hội học sinh 2016.


Các ý tưởng và đăng ký tham gia tổ chức sự kiện vui lòng liên hệ: Thầy Ehan Tran | ethantran@theolympiaschools.edu.vn, Văn phòng Tư vấn Đại học - Du học.

Thông tin sự kiện Họp mặt Hội cựu học sinh:

Rất mong được gặp lại các bạn tại Olympia.


Trân trọng,
The Olympia Schools