Bilingual Program

As a Vietnamese school, the academic curriculum at The Olympia Schools is guaranteed to fully cover the national compulsory educational program. Additionally, by selectively acquiring international education’s quintessence, our school also provides students with the ability to integrate and study in various educational environments worldwide, as well as ensure the success on the future career paths with the spirit of life-long study.

Download Olympia profile.pdf

14 years

of research and application

10 + topics

the average number of training topics
that each teacher takes part in every year.

Strengths

The curriculum at The Olympia Schools consists of connections between levels and especially concentrates on preserving Vietnamese cultural identity in the young generations. Our program is the harmonious and selective combination of the strengths from modern international general educational programs, from which we can create an unique learning environment.

Methodology

Our program concentrates on strengthening the connection between theoretical knowledge and practical matters in life, promoting constructive learning, studying through experience with integrated topics; applying various modern teaching methods, promoting students’ positivity, independence and spirit, such as: exploration, problem solving, teaching through situation and projects, as well as integrating information technology.

Dạy học kiến tạo

Dạy học kiến tạo: Với triết lí giáo dục lấy người học làm trung tâm, quá trình dạy học ở Olympia luôn hướng đến việc kiến tạo nhận thức của người học. Học sinh không sao chép lại kinh nghiệm và tri thức được truyền đạt. Các em tiếp nhận kiến thức với trải nghiệm và kinh nghiệm sẵn có và kết hợp sự sáng tạo của bản thân để thu về hiểu biết và kiến thức mới. Học sinh tham gia các hoạt động học tập, thực hiện quá trình khám phá, phát hiện và lĩnh hội kiến thức. Với quá trình này, kiến thức được hình thành một cách tự nhiên thông qua hoạt động của học sinh. Các em là chủ thể của quá trình nhận thức, và nhận thức là một quá trình có tính cá nhân. Dạy học kiến tạo nhằm cung cấp các điều kiện thuận lợi cho quá trình tái khám phá kiến thức phù hợp với đặc điểm cá nhân và trải nghiệm của người học. Phương pháp này giúp đảm bảo được tính tự nhiên của quá trình nhận thức và duy trì hứng thú, thái độ tích cực của người học, giúp các em có được kĩ năng và năng lực học tập trọn đời.

Dạy học trải nghiệm và tích hợp liên môn

Dạy học trải nghiệm và tích hợp liên môn: Các tình huống và vấn đề dạy học được thiết kế dựa trên trải nghiệm thực tiễn của học sinh, giúp các em huy động được vốn sống và kinh nghiệm cá nhân trong quá trình chiếm lĩnh kiến thức. Các trải nghiệm và phương pháp tiếp cận liên môn giúp học sinh nhận ra và củng cố mối liên hệ của kiến thức trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như cách vận dụng trong các ngữ cảnh sinh động và đa dạng.

Dạy học định hướng tình huống và hiện tượng

Dạy học định hướng tình huống và hiện tượng: Quá trình học tập của học sinh xuất phát từ các tình huống có vấn đề hoặc các hiện tượng. Các tình huống hoặc các hiện tượng được sử dụng để tạo ra mâu thuẫn giữa điều đã biết và điều chưa biết trong nhận thức của học sinh, giúp các em nảy sinh nhu cầu và động cơ trong việc tìm hiểu kiến thức.

Dạy học giải quyết vấn đề

Dạy học giải quyết vấn đề: Những vấn đề xuất hiện trong các tình huống và hiện tượng sẽ trở thành mục tiêu cho hoạt động học tập. Ở đó, học sinh sẽ truy cầu kiến thức và phát hiện ra cách thức, phương pháp để giải quyết vấn đề. Phương pháp này giúp người học hình thành tư duy phản biện và năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.

Dạy học định hướng quá trình và kết quả

Dạy học định hướng quá trình và kết quả: Các hoạt động học tập được thiết kế có chủ đích với mục tiêu rõ ràng, hướng đến các yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng, năng lực và phẩm chất của người học. Với vai trò chủ thể trong các hoạt động học tập, học sinh biết rõ mục tiêu và mục đích của mỗi hoạt động, chủ động lập kế hoạch và điều chỉnh các quá trình để đạt được các mục tiêu đề ra.

Blended learning

Blended learning: Các phương pháp dạy học nói trên được kết hợp nhuần nhuyễn trong mô hình học tập hỗn hợp – Blended learning – trong đó các nguồn lực công nghệ được sử dụng nhằm đa dạng hóa hình thức học tập. Trong mô hình học tập hỗn hợp, ngoài việc tương tác trực tiếp với giáo viên trên lớp học, học sinh có thể sử dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu kiến thức qua mạng internet, tương tác với bạn học và thầy cô giáo ngoài lớp học và ngoài giờ học. Mô hình này cho phép học sinh có thể tự tìm hiểu kiến thức trước khi đến lớp và đề xuất các câu hỏi, thắc mắc phát sinh trong quá trình tìm hiểu kiến thức. Giáo viên có thể cung cấp các bài giảng điện tử, học liệu để học sinh chủ động tìm hiểu, nhằm giảm thời gian giảng bài và tăng thời gian thực hành, thảo luận, mở rộng chuyên sâu trên lớp học. Giáo viên sẽ đóng vai trò người điều phối và hỗ trợ quá trình học tập của học sinh, giúp các em tự phát hiện và khám phá kiến thức với những câu hỏi có chiều sâu tư duy hơn, hướng đến việc học sâu – Deep learning.

Deep learning

Deep learning: là xu hướng dạy học hiện đại hướng đến phát triển năng lực của người học. Thước đo kết quả của việc học tập không chỉ là điểm số mà còn hướng đến những mục tiêu bền vững hơn. Đó chính là khả năng vận dụng kiến thức trong các tình huống thực tiễn, khả năng phát hiện và sáng tạo ra các kiến thức mới trong quá trình hoạt động và khám phá thế giới – hay nói cách khác chính là năng lực học tập trọn đời. Nhà trường luôn tập trung nguồn lực để thực hiện tốt nhất điều này, trong đó hướng đến 3 trụ cột làm nên môi trường thúc đẩy Deep learning gồm (1) đổi mới vai trò và mối quan hệ giữa người dạy và người học, (2) tạo ra các nhiệm vụ học tập có tính thực tiễn, tính tích hợp và giàu tính thử thách, (3) đẩy mạnh công nghệ hóa, tạo ra các nguồn lực hỗ trợ tối đa quá trình học tập.

Program
in each level

Subject

Language development

1 lesson/week

This program focuses on designing a learning system which broadens vocabulary and spoken structure ranges with a goal to develop children’s expression ability as well as reading enthusiasm.

Mathematics

1 lesson/week

This program focuses on developing visual learning activities, stimulating logical thinking in order to help children understand mathematical knowledge comprehensively, rather than accepting the result only.

English

10 lessons/week

Beside providing children with English vocabulary and grammar structures by studying with native teachers, our program also enhances their ability through various activities, such as: story-telling, mathematical practicing, science experiments, theater plays, etc.

Practical life skills

1 lesson/week

The goal of this program is to develop children’s positive attitude and independent experiencing skills, therefore promote students’ independence.

Emotion and social interaction

5 lessons/week

Based on the Sanford Harmony program (USA), this program supports children in identifying and explaining the emotion of other people and their own feelings, hence developing children’s empathy.

Physical activities

3 lessons/week

Students have chances to participate in activity-based games on a colorful playground, which is specifically designed for the pre-primary school children, as well as weekly swimming lessons and periodical excursions.

Discovery

1 lesson/week

Developing and nourishing curiosity are the important goals of Olympia Kindergarten, which are conducted through experience-based activities, interesting science experiments, etc.

Music and Graphic arts

2 lessons/week

Taking Children’s interest in aesthetic practice as the main goal, this program provides students with necessary knowledge and skills to confidently express themselves by many formats

Examination and evaluation formats

Theater plays

Individual/group
projects

Subject

Academic

Mathematics

Create mathematical foundation with the ability development orientation and the integration of international (CCSS) and national programs. This helps students with forming and practicing mathematical thinking and tackling practical issues.

Vietnamese

The main goals of the program are to unlock the potential, create and develop language and literature capabilities, strengthen students’ love for their mother tongue and confidently use the language in daily contexts.

English

In order to unlock the potential, the Primary English program creates the interest in foreign language and a natural speaking environment for students, develops creativity as well as approaching global matters.

Natural science

Integrated with the strengths of the national educational program and USA’s NGSS standard, this program nourishes students’ curiosity, exploration and love for science.

Social science

Helps students understand and love the core values of Vietnam, from which they can appreciate their own lives and Vietnamese cultural identity.

Arts

Provides basic knowledge about arts and consolidates aesthetic thinking to build art perception, enjoyment and creativity abilities.

Sports

This program consists of multiple sports which are diversified based on students’ interests to maximize their potential. Beside physical education, we also concentrate on dietary education and teaching students about ethics in sports and serious competitive spirit.

Human development

LiFE program

Is a program of self-development. This program consists of 3 main parts: Advisors, Student life activities, LiFE programs by topics

Supplement

Psychological counseling

Clubs

Examination and evaluation formats

Paper-delivered test

Diễn kịch

Individual/group
projects

Interview

Optional exams

Starters (Khối 2)

Movers (Khối 3)

Flyers (Khối 4)

Subject

Academic

Mathematics

Our Mathematics program is created based on the ability development orientation and the integration of international (CCSS) and national programs, along with financial education and solving practical matters.

Literature

By providing an aesthetic and humanistic toolset, we build and develop language and literature ability alongside with Vietnamese cultural identity for students to step out into the world.

English

Based on academic and logical approach, our program helps students develop comprehensively 4 language skills during the learning process, instead of focusing only on some basic aspects, such as pronunciation or common communication skills.

Natural science

Our program is integrated with the strengths of the national educational program, USA’s NGSS standard, STEM approach, scientific approaches and technical processes in teaching and studying.

Social science

Helps students appreciate, preserve and promote Vietnamese cultural identity, unlock the ability of intercultural communication and become confident citizens of the globalizing world.

Arts

Provides basic knowledge about arts and consolidates aesthetic thinking to build art perception, enjoyment and creativity abilities.

Sports

This program consists of multiple sports which are diversified based on students’ interests to maximize their potential. Beside physical education, we also concentrate on dietary education and teaching students about ethics in sports and serious competitive spirit.

Human development

LiFE program

Is a program of self-development. This program consists of 3 main parts: Advisors, Student life activities, LiFE programs by topics

Supplement

Psychological counseling

Clubs

Examination and evaluation formats

Paper-delivered test

Theater plays

Individual/group
projects

Interview

Optional exams

KET

PET

Subject

Academic

Mathematics

Our Mathematics program is created based on the ability development orientation and the integration of international (CCSS) and national programs, along with financial education and solving practical matters.

Literature

By providing an aesthetic and humanistic toolset, we build and develop language and literature ability alongside with Vietnamese cultural identity for students to step out into the world.

Tiếng Anh / Humanity

Based on academic and logical approach, our program helps students develop comprehensively 4 language skills during the learning process, instead of focusing only on some basic aspects, such as pronunciation or common communication skills.

Natural science

Integrated with the strengths of the national educational program and USA’s NGSS standard, this program nourishes students’ curiosity, exploration and love for science.

Social science

Helps students appreciate, preserve and promote Vietnamese cultural identity, unlock the ability of intercultural communication and become confident citizens of the globalizing world.

Arts

Provides basic knowledge about arts and consolidates aesthetic thinking to build art perception, enjoyment and creativity abilities.

Sports

This program consists of multiple sports which are diversified based on students’ interests to maximize their potential. Beside physical education, we also concentrate on dietary education and teaching students about ethics in sports and serious competitive spirit.

Human development

LiFE program

Is a program of self-development. This program consists of 3 main parts: Advisors, Student life activities, LiFE programs by topics

Supplement

Electives

Psychological counseling

Career orientation

Examination and evaluation formats

Paper-delivered test

Theater plays

Individual/group
projects

Interview

Conference/Model

Optional exams

IELTS

SAT

Admission Enquiry
Select the school level

Contact

  • 0902298676

  • tuyensinh@theolympiaschools.edu.vn

  • Trung Van New urban area, South Tu Liem, Hanoi