Cooperated with Tauranga Boys' College; Tauranga Girls' College & St Andrew College (New Zealand)

Cooperated with Galshan Public School in Canada for cultural exchange program

The Olympia Primary & Secondary Schools were awarded the title Excellent School Library

Kết quả đầu ra của các cấp học

Tin vui đến từ các Olympian cất cánh năm 2022

Olympia liên tiếp nhận được tin vui đến từ Olympian khối 12 với những học bổng giá trị đến từ những trường Đại học danh tiếng trên thế giới. Cùng điểm qua thông tin về học bổng các Olympian đạt được nhé.