undefined

2020-2021 School year: "Stay SAFE, Learn SMART, be STRONG"

20 Tháng 9, 2021

Năm học vừa qua cộng đồng Olympia đã tự hào nói rằng: “We made it” (Chúng ta đã làm được) với dấu ấn học tập không biên giới trong bối cảnh COVID-19. Năm học mới đang tới rất gần, toàn thể Olympians sẽ bước vào năm học 2020-2021 với chủ đề: 

Stay SAFE,
Learn SMART,
Be STRONG”

(An toàn là số 1. Học tập chất lượng và hiệu quả. Vững vàng vượt thử thách)

 

 

 

An toàn: 
An toàn là yếu tố được đặt lên hàng đầu trong mọi tình huống. Mọi hoạt động và quyết định sẽ được đưa ra trên nguyên tắc đảm bảo an toàn cho từng thành viên và cả cộng đồng. 
Không chỉ đảm bảo an toàn thể chất và tinh thần, Olympia quan tâm tới cả môi trường và không gian mạng - nơi mà cộng đồng Olympia sẽ gặp gỡ, trao đổi thường xuyên trong năm học này. Trong bối cảnh học tập trực tuyến có thể diễn ra vào nhiều thời điểm trong năm, nhà trường đã đầu tư mua bản quyền phần mềm MS. Office 365 cho 100% học sinh và giáo viên, nhân viên. Đây là kênh học tập và làm việc trực tuyến chính thức của nhà trường. 
Cộng đồng Olympians cũng hướng tới những hành vi cư xử văn minh trên không gian mạng, để mỗi cá nhân được an toàn cả về tinh thần

Học tập: 
Sứ mệnh trọng tâm của nhà trường trong mọi điều kiện, hoàn cảnh là cam kết quá trình học tập được diễn ra liên tục với chất lượng cao nhất. Việc này được thực hiện bằng cách đào tạo đội ngũ cách thức giảng dạy hỗn hợp, ứng dụng công nghệ và số hóa toàn bộ bài giảng và nguồn học liệu. Sự sáng tạo, linh hoạt luôn được đề cao trong những tiết học, với những tiết học đảo ngược vai trò, phát huy tinh thần học tập chủ động của học sinh.

Vượt thử thách:
Năm học 2020-2021 là năm học tiềm tàng những biến động khó dự đoán. Do vậy, Olympia một lần nữa đề cao tinh thần vượt thử thách, kiên định dấn thân, bởi “Chúng ta không thể điều khiển được hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm” (Nic Peeling).
Mong rằng mùa hè sau, chúng ta sẽ lại tự hào về khả năng chinh phục thử thách và thấy mình tiếp tục trưởng thành hơn qua những trải nghiệm của năm học 2020-2021.

Bài liên quan