Lộ trình học tập

Triết lí giáo dục của trường Olympia dựa trên những tư tưởng giáo dục tiến bộ, phù hợp với triết lý giáo dục khai phóng và những xu hướng đột phá của các môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới
Khai sáng

Học để trưởng thành có khả năng tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm.

Nhân văn

Học để phát triển hài hòa nhân cách, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.

Định hướng cuộc sống

Học để kiến tạo cuộc sống cá nhân, gia đình và cùng kiến tạo xã hội.

Chương trình Song ngữ và Chương trình Quốc tế đa dạng tại Olympia giúp cá nhân hóa lộ trình học tập cho học sinh và phù hợp với định hướng của mỗi gia đình.

Tiền Tiểu học

  • Chương trình Song ngữ

Tiểu học

  • Chương trình Song ngữ

Trung học cơ sở

  • Chương trình Song ngữ

Trung học phổ thông

  • Chương trình Song ngữ
  • Chương trình tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ
  • Chương trình Tú tài Quốc tế IB - DP
Lộ trình phát triển
Tiền Tiểu học
(4-5 tuổi)
Ươm dưỡng

Tôn trọng sự đa dạng, học sinh có quyền thể hiện tiếng nói của mình trong một môi trường an toàn về thể chất và cảm xúc.

Tiểu học
(Khối 1-4)
Khai mở

Thông qua việc nuôi dưỡng trí tò mò, sáng tạo và mở ra các cơ hội trải nghiệm, Tiểu học Olympia duy trì tình yêu của trẻ với hành trình học tập, từ đó học tập trở thành động lực tự thân của học sinh.Học sinh được hướng dẫn để phản chiếu và hiểu bản thân, tự hào về giá trị cá nhân, tự chủ trong việc đưa ra quyết định - nền tảng quan trọng trước khi trở thành một công dân toàn cầu.

THCS
(Khối 5-8)
Phát triển

Hàm lượng học thuật tăng lên, học sinh học tập những tri thức, kỹ năng gần gũi với cuộc sống.Tư duy phản biện được đẩy mạnh. Học sinh làm quen với học tập liên môn, từ đó học sinh có năng lực phân tích, đánh giá đa chiều và đề xuất được các giải pháp cho các vấn đề của cuộc sống quanh mình.

THPT
(Khối 9-12)
Tối ưu

Học tập trong giai đoạn THPT được cá nhân hóa cao độ qua chương trình phân ban, hàng loạt môn học tự chọn và quá trình tư vấn hướng nghiệp, chuẩn bị hồ sơ cá nhân.Các dự án học tập liên môn quy mô và độc đáo, cùng các cơ hội trải nghiệm trong nước và quốc tế phong phú, giúp học sinh phát triển tối ưu tiềm năng.

Chương trình đào tạo

Chương trình Song ngữ Olympia

Là trường Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình quốc gia; đồng thời tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa của giáo dục thế giới.

Tìm hiểu thêm
Chương trình Quốc tế

Olympia cung cấp 2 chương trình Quốc tế là: Chương trình tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ và Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)

Tìm hiểu thêm

Chương trình tích hợp Việt Nam - Hoa Kỳ

Học sinh theo học Chương trình Song bằng sẽ nhận được 02 bằng tốt nghiệp của Việt Nam và Mỹ.

Tìm hiểu thêm

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) được công nhận trên toàn cầu, được thiết kế với mục tiêu đem đến sự phát triển toàn diện cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi. Olympia là trường song ngữ đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép triển khai chương trình Tú tài quốc tế IB.

Tìm hiểu thêm