Lộ trình học tập

Triết lí giáo dục của trường Olympia dựa trên những tư tưởng giáo dục tiến bộ, phù hợp với triết lý giáo dục khai phóng và những xu hướng đột phá của các môi trường giáo dục tiên tiến trên thế giới:

- Khai sáng: Học để trưởng thành có khả năng tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm.

- Nhân văn: Học để phát triển hài hòa nhân cách, phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.

- Định hướng cuộc sống: Học để kiến tạo cuộc sống cá nhân, gia đình và cùng kiến tạo xã hội.

lộ trình

Tiền Tiểu học

Khối Tiền tiểu học Olympia kiến tạo một môi trường an toàn để trẻ phát triển khỏe mạnh, tự lập, vui vẻ và biết chung sống. Trường học đảm bảo trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc để cởi mở đón nhận những bài học phát triển tư duy và tình yêu ngoại ngữ.

Tiểu học

Chương trình giáo dục cấp Tiểu học hướng đến mục tiêu khai mở tiềm năng, chú trọng phát triển đa giác quan, phát huy tính tò mò khám phá trong mỗi học sinh. Chương trình chú trọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để trẻ tự chủ trong một cộng đồng học tập an toàn, thân thiện, với triết lý coi mỗi đứa trẻ là một cá nhân duy nhất.

Trung học cơ sở

Chương trình giáo dục cấp Trung học cơ sở hướng đến mục tiêu phát triển con người có năng lực tự chủ, tự học và giao tiếp hợp tác, chú trọng rèn luyện cho học sinh tư duy hệ thống, tư duy phản biện và tính kiên định theo đuổi mục tiêu.

Trung học phổ thông

Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông hướng đến mục tiêu tối ưu hoá tiềm năng cá nhân với trọng tâm là mỗi học sinh, mỗi ý tưởng được tôn trọng, dân chủ và bình đẳng. Lộ trình học tập, rèn luyện của học sinh được cá nhân hóa cao độ theo định hướng nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo

Chương trình Song ngữ Olympia

Là trường Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình quốc gia; đồng thời tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa của giáo dục thế giới.

Tìm hiểu thêm
Chương trình Song bằng Quốc tế

Chương trình Song Bằng Quốc Tế tạo cơ hội cho học sinh được theo học toàn bộ chương trình chuẩn Hoa Kỳ và nhận bằng Tú Tài Mỹ, bao gồm một năm học trọn vẹn ở Mỹ.

Tìm hiểu thêm

Chương trình hè Olympia

Các trại hè với nội dung trải nghiệm đa dạng, được thiết kế và thực hiện bởi đội ngũ giáo viên nhân viên năng động, nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm tổ chức.

Chương trình học tập trải nghiệm

Trải nghiệm hội nhập trong khi vẫn gìn giữ các giá trị Việt Nam bằng việc phát triển các kỹ năng cơ bản

Chương trình du học ngắn hạn

Chương trình du học đông, hè dành cho học sinh trung học, tạo cơ hội cho học sinh tiếp xúc và trải nghiệm môi trường quốc tế đa dạng.