undefined

Ứng dụng Olympia Schools - Chính sách bảo mật thông tin và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng/ Data Protection and User Privacy Policy

18 Tháng 7, 2022

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng Olympia Schools.

Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng Olympia Schools ra khỏi thiết bị di động của bạn.

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi ứng dụng Olympia Schools, phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu.

1. Quyền sở hữu ứng dụng
Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Trường PTLC Olympia (The Olympia Schools), đại diện là bà Nguyễn Tường Phượng. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng Olympia Schools (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng Olympia Schools; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng Olympia Schools) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Trường PTLC Olympia và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Trường PTLC Olympia.

2. Tài khoản
Để sử dụng Olympia Schools bạn cần được nhà trường cấp một tài khoản và bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của nhà trường, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu.

3. Quyền sử dụng
Bạn có quyền sử dụng Olympia Schools và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của trường PTLC Olympia.
• Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng Olympia Schools;
• Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng Olympia Schools cho bất kỳ bên thứ ba;
• Sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
• Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng Olympia Schools (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
• Sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Olympia Schools, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
• Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Trường PTLC Olympia.
• Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng Olympia Schools, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;
• Sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools để đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
• Sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools để sử dụng, đăng tải, chuyển, truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
• Sử dụng Ứng Dụng Olympia Schools hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Trường PTLC Olympia trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
• Các hình thức vi phạm khác.

4. Xử lý phạm vi
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Trường PTLC Olympia, đại diện là bà Nguyễn Tường Phượng, có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền và Trường PTLC Olympia về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

5. Phí và các khoản thu
Trường PTLC Olympia đầu tư để duy trì và phát triển hệ thống Olympia Schools, do đó toàn bộ người dùng là học sinh và phụ huynh của trường PTLC Olympia sẽ được sử dụng Olympia Schools hoàn toàn miễn phí.

 

*Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ khách hàng về “Chính sách người dùng” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

NGUYỄN TƯỜNG PHƯỢNG
Trường PTLC Olympia – Khu đô thị mới Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Số điện thoại hỗ trợ: 024 6267 7999
Email: info@theolympiaschools.edu.vn

Bài liên quan