undefined

Chương trình học tập chính khoá

20 Tháng 9, 2021

Chương trình Song bằng Quốc tế (SBQT) Việt Nam - Hoa Kỳ của Trường PTLC Olympia áp dụng mô hình học tập ưu việt 3-1: học sinh sẽ học 3 năm tại Việt Nam và 1 năm học tại Hoa Kỳ. Trong 03 năm học đầu tại Việt Nam, học sinh vừa học chương trình trung học Việt Nam với đội ngũ giáo viên của Olympia, vừa học chương trình trung học Hoa Kỳ online với chính đội ngũ giáo viên của Marianapolis.

Cấu trúc chương trình giúp cho học sinh tạo nền tảng kiến thức, kỹ năng vững chắc và vững vàng, trưởng thành hơn trong những năm đầu học ở bậc THPT. Ngoài ra, học sinh được tiếp xúc và phát triển với môi trường học tập quốc tế qua các khóa học online trong 03 năm đầu và học kỳ du học tại trường đối tác Marianapolis.

Trong 04 năm học, học viên cần hoàn thành ít nhất 12 tín chỉ - Credit (Chương trình Song bằng); ít nhất 24 tín chỉ - Credit (Chương trình Quốc tế) và hoàn thành tối thiểu 01 học kỳ du học tại trường Marianapolis để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp và nhận Bằng tú tài Hoa Kỳ.

CHƯƠNG TRÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM

 

 

 

Học sinh được học các môn học theo chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo Việt Nam để vừa đảm bảo kiến thức cơ bản của chương trình học theo chuẩn phổ thông, vừa có nền tảng ngôn ngữ, văn hóa và giá trị Việt Nam, có lòng tự hào với các giá trị văn hóa Việt Nam.
Các môn học bao gồm:

 • Ngữ văn
 • Lịch sử
 • Địa lý
 • Tin học
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng & An ninh

 

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP VỚI TRƯỜNG MARIANAPOLIS

 

Trong 01 năm học tại trường Marianapolish, học sinh được tiếp cận và thử thách ở các môn học tích hợp giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh theo chương trình phổ thông Hoa Kỳ của trường Marianapolis. Từ đó, học sinh được mở rộng kiến thức, thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh cũng như rèn luyện các khả năng vượt thử thách, hội nhập linh hoạt với môi trường quốc tế.

Các môn học bao gồm:

 • Tiếng Anh
 • Văn học Anh
 • Toán học (tiếng Anh)
 • Vật Lý (tiếng Anh)
 • Hóa học (tiếng Anh)
 • Sinh học (tiếng Anh)

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC ONLINE CỦA TRƯỜNG MARIANAPOLIS

 

 

Trong 03 năm học tại Olympia, học sinh Chương trình SBQT được học các môn học định hướng Đại học và nghề nghiệp do các giáo viên của trường Marianapolis trực tiếp giảng dạy qua hệ thống công nghệ trực tuyến. Từ đó, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức mới ở nhiều lĩnh vực, năng lực giao tiếp trong môi trường học thuật, tư duy phản biện và cách giải quyết vấn đề.

Đặc biệt, qua 03 năm học trực tuyến với giáo viên của trường Marianpolis, học sinh được chuẩn bị tốt nhất để có thể tham gia và chinh phục bất cứ môi trường học tập quốc tế nào trên toàn thế giới. Chương trình học và phương pháp dạy học, đánh giá của chương trình học online do chính đội ngũ chuyên môn của trường Marianpolis thiết kế và triển khai với chính học sinh bản xứ tại trường, có sự điều chỉnh với tư vấn chuyên môn của đội ngũ Olympia để phù hợp với đối tượng và môi trường học tập tại Việt Nam.

Các môn học bao gồm:

 • Lịch sử thế giới
 • Tôn giáo/văn hóa thế giới
 • Kinh tế học
 • Tâm lý học
 • Xã hội học
 • Khởi nghiệp
 • Kinh doanh
 • Nghiên cứu khoa học
 • Toán Thống kê

 

 

 

Bài liên quan