undefined

Chương trình học tập trải nghiệm

20 Tháng 9, 2021

Chương trình học tập trải nghiệm là một hệ thống các khóa học trải nghiệm (experiential learning courses), cơ hội trao đổi học thuật (academic exchange) và giao lưu văn hóa (cultural exchange), hoạt động ngoại khóa, chương trình thực tập và định hướng đại học, định hướng nghề diễn ra xuyên suốt một năm học. Chương trình học tập trải nghiệm được thiết kế để tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các trường học, doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: Miss Porter's - trường trung học nội trú nữ sinh hàng đầu tại Mỹ, Đại học Fulbright Việt Nam, Forbes, VinTaTa, Microsoft, Facebook, Google,…

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI HỌC THUẬT VÀ VĂN HÓA

 

 

Mỗi năm, học sinh được trải nghiệm học tập trong chương trình học chính khóa tại các trường đối tác Quốc tế như Chương trình giao lưu văn hóa kết hợp học tập cùng học sinh trường Miss Porter’s (Top 20 trường trung học nội trú của Mỹ) năm 2019. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm và trao đổi văn hóa với các trường đối tác quốc tế như Chương trình Giao lưu văn hóa cùng học sinh trường Glashan & Standstead (Canada) năm 2019.

KHÓA HỌC TRẢI NGHIỆM

 

 

 

Các khóa học trải nghiệm là một cấu phần quan trọng trong Chương trình SBQT, nhằm tại điều kiện để học sinh tiếp cận những kiến thức và tư duy tiên tiến, đột phá trong nhiều lĩnh vực, để từ đó học sinh có thể xây dựng nhận thức sâu sắc, năng lực vượt trội và nhân cách tốt. Các khóa học trải nghiệm được đội ngũ chuyên môn Olympia thiết kế với sự tư vấn và trực tiếp đồng hành, giảng dạy từ các chuyên gia, diễn giả, tổ chức trong và ngoài nước đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề như Minh Beta (MBA ĐH Harvard), Ngô Di Lân (Nghiên cứu sinh Quan hệ quốc tế ĐH Brandeis), Nguyễn Chí Hiếu (Tiến sỹ Kinh tế ĐH Stanford), Nguyễn Thanh An (Thạc sỹ Giáo dục ĐH Harvard), Nguyễn Hoàng Khánh (Trường Luật Harvard),…

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ HƯỚNG NGHIỆP

 

Học sinh Chương trình SBQT được tham gia và chương trình thực tập và định hướng với nhiều cơ hội tiếp xúc, học hỏi và thực tập tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, như Forbes (Việt Nam), OmniLabs (Hoa Kỳ), Chula Fashion (Singapore), GTC (Singapore), Stanstead (Canada),…

 

Share:

Bài liên quan