LiFE (Learning in Fostering Environment) là chương trình phát triển bản thân, thông qua trải nghiệm cá nhân, sống chung với người khác và thế giới, tập trung vào hiện tại và chuẩn bị cho các kế hoạch trong tương lai, để tự học sinh cùng sự trợ giúp của giáo viên và các lực lượng giáo dục khác tìm ra cách lý giải, giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Đây là một chương trình học chính khóa tại trường PTLC Olympia, tương đương với các môn học khác. Olympia tự hào là một trong những trường đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình này.

Chương trình bao gồm 3 phần chính:

 • Hoạt động chủ nhiệm/cố vấn trường học
 • Hoạt động học sinh
 • Chương trình LiFE theo chủ đề

Chương trình được thiết kế nhằm phát huy 4 năng lực, 7 phẩm chất của học sinh

Điểm khác biệt nổi bật của chương trình LiFE tại Olympia

 • Môn học bắt buộc

  Không còn là chương trình hoạt động trải nghiệm đơn thuần. Nhà trường chú trọng vào môn học LiFE ngang tầm các môn học chính khóa khác trong chương trình nhà trường. Từ đó giúp phát triển toàn diện các năng lực và phẩm chất của học sinh

 • Đội ngũ giáo viên giảng dạy

  Đội ngũ giáo viên giảng dạy là giáo viên trên lớp, có sự hiểu biết về mong muốn và năng lực của từng cá nhân học sinh.

 • Giáo trình được thiết kế đa dạng

  Nhiều chủ đề phù hợp với học sinh từng cấp học, lứa tuổi, do các chuyên gia trong và ngoài nước với phương pháp tiếp cận hiện đại trên cơ sở khoa học

Chương trình Life được xây dựng phù hợp với từng cấp học

Cấp Tiểu học

Cấp Trung học cơ sở

Cấp Trung học phổ thông

Công tác chủ nhiệm

Công tác chủ nhiệm

Công tác advisor

Các hoạt động được tổ chức phần lớn bởi giáo viên

Các hoạt động được học sinh tổ chức

Giáo dục theo chủ đề

Mô hình workshop cho học sinh tự đăng kí

Công tác chủ nhiệm

Các hoạt động được tổ chức phần lớn bởi giáo viên

Giáo dục theo chủ đề

Công tác chủ nhiệm

Các hoạt động được tổ chức phần lớn bởi giáo viên

Giáo dục theo chủ đề

Công tác advisor

Các hoạt động được học sinh tổ chức

Mô hình workshop cho học sinh tự đăng kí