undefined

Chương trình Trung học cơ sở Olympia

20 Tháng 9, 2021

Chương trình giáo dục cấp Trung học cơ sở hướng đến mục tiêu phát triển con người có năng lực tự chủ, tự học và giao tiếp hợp tác, chú trọng rèn luyện cho học sinh tư duy hệ thống, tư duy phản biện và tính kiên định theo đuổi mục tiêu.  

Chương trình môn học THCS bao gồm những nội dung gắn liền với thực tế và phục vụ cuộc sống. Hướng tiếp cận chú trọng dạy học liên môn và trải nghiệm cá nhân, tạo nền tảng giúp học sinh phân tích vấn đề một cách tổng thể. Đồng thời, phương pháp dạy học và tài liệu học tập phát triển tư duy phản biện và sáng tạo của học sinh, giúp các em phân tích và đánh giá vấn đề đa chiều, kiến tạo giải pháp cho các vấn đề của thế giới và cuộc sống. 

 

 

 

 

Nhà trường là một xã hội thu nhỏ, tạo cơ hội học tập suốt đời; giáo viên là người điều phối, huy động sự tham gia của học sinh. Học sinh tham gia với tinh thần tích cực, trách nhiệm. Học sinh được dẫn dắt để tìm hiểu ý nghĩa mỗi nội dung bài học, chủ động nhận nhiệm vụ, vận dụng các phương pháp học tập hiệu quả, tự rút ra bài học cho bản thân. Tất cả là cơ sở để học sinh đào sâu tri thức, xây dựng kĩ năng nền tảng và hình thành năng lực tự chủ, tự học.  

Môi trường học tập mang tính thử thách, học sinh tương tác giao tiếp và phối hợp để giải quyết vấn đề. Học sinh trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân, rèn ý chí, sẵn sàng đối diện với các trở ngại và kiên trì theo đuổi mục tiêu. 

 

“Con trai tôi mới vào trường từ đầu năm lớp 7. Tuy là thành viên mới duy nhất trong lớp, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của cô chủ nhiệm, con trai hòa đồng rất nhanh với các bạn trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm và thầy cô giáo bộ môn đều rất sát sao với con trong học tập. Chưa hết học kỳ I, con trai đã rất gắn bó với các bạn và thầy cô.

“Con bảo đây là ngôi trường con yêu thích nhất từ hồi con đi học tới giờ.”
Chị Nguyễn Thị Xuân Thu, phụ huynh lớp 7H2

 

Share:

Bài liên quan