undefined

[Teachers as learners] Mỗi tháng tôi chọn học một kỹ năng mới hoặc cố gắng tinh chỉnh các kỹ năng cũ

19 Tháng 11, 2021

Trước đây, tôi không phải là một học sinh giỏi ở trường trung học và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là một thầy giáo. Nếu được, tôi rất muốn nói với chính tôi thời trẻ, khi tôi 17 hoặc 18 tuổi rằng: “Ồ Leo, bạn sắp trở thành giáo viên và bạn sẽ dạy tiếng Anh ở Việt Nam đấy.” Bước ngoặt thay đổi khi tôi bắt đầu học Đại học, tôi trở nên cực kỳ nghiêm khắc với bản thân và siêng năng hơn.

 

 

Khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, tôi càng nghiêm khắc hơn và nhận ra rằng tôi thực sự là một người nghiện công việc, điều này thật buồn cười vì tôi luôn lười biếng ở trường. Nhưng bắt đầu làm việc, tôi nhận ra mình thực sự yêu thích công việc. Khi tôi bắt đầu dạy ở trường Olympia, tôi cảm nhận được mình có mối liên hệ mật thiết với những đứa trẻ vì tôi biết cảm giác của các học sinh. Tôi biết rằng, tôi cũng giống như chúng ngày xưa, nhưng tôi cũng biết rằng chúng chắc chắn có thể học được kinh nghiệm từ những thiếu sót và cạm bẫy của tôi trước đây và không lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn giống tôi hồi học trung học.

 

Trường Đại học trước đây của tôi có cùng giá trị tương đồng với Olympia. Và một trong những giá trị đó là học tập suốt đời. Tôi đã áp dụng quan điểm học tập này suốt nhiều năm. Hầu như mỗi tháng, tôi muốn chọn một kỹ năng mới hoặc cố gắng tinh chỉnh các kỹ năng cũ hơn ví dụ với tình hình COVID như hiện tại, thật dễ dàng chỉ dựa vào một nền tảng chẳng hạn như Google.

 

 

Nhưng việc học tập trực tuyến diễn ra, đồng nghĩa với sự ra đời của các nền tảng khác nhau như NearPod, Kahoot, Quizizz,… các ứng dụng này đều có những tính năng riêng và bạn phải học cách làm quen và làm chủ chúng. Vì thế, mỗi tuần hay mỗi tháng, tôi đều học hỏi và trau dồi các kỹ năng mà tôi có. Vì vậy, theo tôi, với cách thế giới đang phát triển với tốc độ nhanh như chớp, bạn phải thích nghi và linh hoạt. Học tập suốt đời là triết lý tư duy sẽ luôn giữ bạn tiếp tục vững bước trên con đường phía trước.

--------------------------------------

 

I have not been a very good student in high school myself and never in my life I would consider myself to be working in this profession, teacher. If possible, I would tell this to my younger self when I was 18 or 17 years old, that: “Oh, Leo, you're going to become a teacher and you're going to teach English in Vietnam.” I would say, of course. The turning point changed when I started studying at University, I became extremely strict with myself and more diligent.

 

When I started my career, I became even stricter and realized that I was a workaholic, which is funny because I was always lazy at school. But when I started working, I realized that I actually loved working. And when I finally started teaching in the Olympia schools, honestly, I had a strong connection with the kids because I know how they felt. I know that I was just like them back in the day, but I also know that they can definitely learn from my shortcomings and pitfalls in the past and not repeat the same silly mistakes I did back in high school.

 

My University actually had the same values as The Olympia Schools. And one of those values was lifelong learning. I have adopted this learning perspective for many years. Almost every single month I want to pick up a new skill or try to refine older skills just as an example with the current COVID situation, it's easy to just rely on a platform such as Google.

 

However online learning happens, which means the birth of different platforms like NearPod, Kahoot, Quizizz, etc. these applications all have their features and you have to learn to get used to and have to master them. So every single week or month, I am learning and refining the skills that I have. Thus, in my opinion, with the way the world is progressing at a lightning pace, you have to be adaptive, flexible and lifelong learning is something that philosophy that mindset will always keep you going.

 

#TeachersAsLearners #learnsmart #beagile #OlympiaTeacher #OlympiaInspiration

 

Bài liên quan